Υποβάλετε αίτηση για ένα από τα μαθήματα μας και επωφεληθείτε από το πρόγραμμα που δίνει στον φοιτητή έως και το 70% των συνολικών αμοιβών που καταβάλλονται για το μάθημα ΦΠΑ. Παρά το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι ο φόρος αφαιρείται στην πηγή στις περισσότερες περιπτώσεις, αποστέλλεται επιστροφή στον φοιτητή στο τέλος του έτους σύμφωνα με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους όρους του προγράμματος.

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα GET QUALIFIED έως ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος ή το ίδιο έτος ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Πώς να γίνετε ορκωτός πιστοποιημένος λογιστής με την πιστοποίηση ACCA.

Επιλέξτε να μελετήσετε τη λογιστική με την ACCA και θα σας παρασχεθούν δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με κάθε επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιο τύπο λογιστικού ρόλου και οργάνωσης θέλετε να εργαστείτε.

Υπάρχουν 2 διαδρομές εισόδου:

  1. Εάν δεν έχετε αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της οδού των θεμελίων (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την επόμενη σελίδα). Στη συνέχεια θα καθίσετε για 3 εξετάσεις (FAB, FFA
  2. Αν έχετε τα απαιτούμενα προσόντα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ως φοιτητής του ACCA, αλλά εξακολουθείτε να βρίσκεστε για τις παραπάνω εξετάσεις, εκτός εάν δικαιούστε εξαιρέσεις (όπως παρακάτω).

http://yourfuture.accaglobal.com/global/en/our-qualifications/foundations.html

* Εννέα από τις εξετάσεις (F1 - F9) που αποτελούν μέρος του προσόντος δεν θα χρειαστεί να ληφθούν αν έχετε άλλα σχετικά προσόντα στο ίδιο επίπεδο. Θα χρειαστεί να αποδείξετε τα προηγούμενα προσόντα σας για να διεκδικήσετε εξαιρέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για να ελέγξετε εάν δικαιούστε εξαιρέσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία:

http://www.accaglobal.com/zm/en/learning-provider/learningproviders-exemptions.html

Για να είστε μέλος του ACCA, θα πρέπει να συμπληρώσετε:

  • εξετάσεις - τουλάχιστον πέντε από τις 14 εξετάσεις (9 είναι επιλέξιμες για εξαίρεση *)
  • εμπειρία - καταγράψτε 36μηνη εμπειρία σε σχετικό ρόλο
  • ηθική - η ενότητα Professional Ethics.

Τα F1 / FAB, F2 / FMA και F3 / FFA είναι εξετάσεις με βάση υπολογιστή. Οι μαθητές μπορούν να καθίσουν για αυτές τις εξετάσεις στο Learnkey Training Institute κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε με τη Μάθηση μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περισσότερες λεπτομέρειες

Οι παρακάτω είναι οι 14 εξετάσεις που αποτελούν το προσόν ACCA

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΝΩΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

Η ΓΝΩΣΗ

F1 / FAB

Λογιστής στην επιχείρηση

Κα Ν. Bugeja

F2 / FMA

Λογιστική διαχείριση

Κα Ν. Bugeja

F3 / FFA

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κ. B. Dalli

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

F4

Το εταιρικό και επιχειρηματικό δίκαιο. Δρ. K.Borg

F5

Διαχείριση της απόδοσης

Κ. B. Dalli

F6

Φορολογία

Κα Μ. Magyar

F7

Οικονομική αναφορά

Κ. B. Dalli

F8

Έλεγχος και διασφάλιση

F9

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Κ. B. Dalli

Από τον Ιούνιο του 2018, οι επαγγελματικές μονάδες θα είναι οι εξής

Το επαγγελματικό επίπεδο του ACCA Qualification θα γίνει Στρατηγικό Επαγγελματικό από το Σεπτέμβριο του 2018 εξετάσεις - με δύο νέες εξετάσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Είδη πρώτης ανάγκης

Ρ1

Διακυβέρνηση, Κίνδυνος και Ηθική

P2

Εταιρική Αναφορά

P3

Επιχειρηματική Ανάλυση

P6

Προηγμένη Φορολογία

P7

Προχωρημένος έλεγχος και διασφάλιση

F1, F2

Διάρκειας 6 μηνών Τιμή 1800 ευρώ εξαιρουμένων των εξετάσεων (εάν ο αλλοδαπός αιτών βρίσκεται ήδη στη Μάλτα)

3 επιπλέον μονάδες Τιμή 2500 ευρώ χωρίς εξετάσεις (εάν ο αλλοδαπός αιτών προέρχεται από ξένη χώρα)

Διάρκεια 6 μηνών Τιμή 2200 ευρώ εξαιρουμένων των εξετάσεων (εάν ο αλλοδαπός αιτών βρίσκεται ήδη στη Μάλτα)

Το επίπεδο Professional χωρίζεται σε δύο ενότητες. Βασικά στοιχεία και επιλογές. Και οι δύο ενότητες σε επαγγελματικό επίπεδο έχουν τεθεί στο ίδιο επίπεδο ικανοτήτων με το μεταπτυχιακό.

Αυτό το επίπεδο βασίζεται στις τεχνικές γνώσεις που θα έχετε ήδη αποκτήσει. Θα εξερευνήσει επίσης πιο προηγμένες επαγγελματικές δεξιότητες, τεχνικές και αξίες. Αυτά απαιτούνται σε ανώτερο επίπεδο από λογιστές που εργάζονται σε συμβουλευτικό ή συμβουλευτικό ρόλο.

Προσόντα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης για την πιστοποίησή σας ACCA

  • Δίπλωμα στη Λογιστική
  • Προχωρημένο δίπλωμα στη λογιστική
  • BSc (Hons) Βαθμός Εφαρμοσμένης Λογιστικής: (Επίπεδο 6 MQRIC) Έχετε επίσης την ευκαιρία να προωθήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας με το πτυχίο μας στην Εφαρμοσμένη Λογιστική, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes. Η κατοχή τόσο επαγγελματικής λογιστικής όσο και λογιστικής είναι ένας ισχυρός συνδυασμός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης με τους εργοδότες.

Για να αποκτήσετε το πτυχίο ACCA (MQRIC Level 7 ) και να γίνετε μέλος του ACCA, πρέπει επίσης να σπουδάσετε στο επαγγελματικό επίπεδο εκτός από την ολοκλήρωση τριετούς εργασιακής εμπειρίας. Αν μελετήσετε ενώ εργάζεστε, θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε τα πάντα σε μόλις τρία χρόνια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απαίτηση πιστοποίησης ACCA και Πρακτική Εμπειρία (PER) πηγαίνετε στο:

http://www.accaglobal.com/zm/en/qualifications/glance/acca/who.html

Εγγραφή και συνδρομή

F1, F2

Ειδικές μειωμένες τιμές ισχύουν για φοιτητές που καλύπτουν μόνο το μάθημα ACCA στο Learnkey Training Institute .

Πόση ώρα θα πάρει?

Το επίπεδο των Θεμελιωδών Στοιχείων μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 έως 18 μήνες, αλλά μια ποικιλία ευέλικτων επιλογών μελέτης είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας.

Για να αποκτήσετε το πτυχίο ACCA και να γίνετε μέλος του ACCA, πρέπει επίσης να σπουδάσετε στο επαγγελματικό επίπεδο εκτός από την ολοκλήρωση τριετούς εργασιακής εμπειρίας. Αν μελετήσετε ενώ εργάζεστε, θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε τα πάντα σε μόλις τρία χρόνια. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε

http://yourfuture.accaglobal.com/global/en/our-qualifications/fundamentals.html

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ACCA, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.accaglobal.com

Μικρές τάξεις και ατομική προσοχή είναι εγγυημένη. Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης χρόνο για αναθεώρηση με τον καθηγητή τους.

Δίνεται επίσης έκπτωση στους υποψηφίους της ACCA, οι οποίοι τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης από διάφορα καταστήματα.

83, Mannarino Road,
Birkirkara BKR 9084
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποLearnkey Training Institute »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
12 - 18 Μήνες
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη