ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το προπαρασκευαστικό μας πρόγραμμα φιλοξενίας σας προετοιμάζει να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας για την είσοδο στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σας στο Les Roches Jin Jiang. Το πρόγραμμα θα σας τοποθετήσει σε ένα κατάλληλο επίπεδο προγράμματος σύμφωνα με το υπάρχον επίπεδο αγγλικής γλώσσας και η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα εξαρτηθεί από το αγγλικό σας επίπεδο. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην εντατική μάθηση των αγγλικών σε μικρές ομάδες και παρουσιάζονται βασικές πτυχές της φιλοξενίας.

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Φιλοξενίας (HPP) στοχεύει επίσης να εισαγάγει τους μαθητές στη φιλοξενία, αυξάνοντας την πολιτιστική τους ευαισθησία, προετοιμάζοντας περαιτέρω σπουδές στο Les Roches Jin Jiang όταν ενταχθούν στο κύριο πρόγραμμα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΤΟΥΧΟΣ Οι σπουδαστές θα τοποθετηθούν στο κατάλληλο επίπεδο προγράμματος σύμφωνα με το αγγλικό επίπεδο που αξιολογήθηκε με δοκιμασία τοποθέτησης, που ισοδυναμεί με την αγγλική εξέταση IELTS, που έγινε την ημέρα check-in στην πανεπιστημιούπολη. Υπάρχουν συνολικά τρία διαφορετικά επίπεδα και κάθε επίπεδο είναι μια πορεία 9 εβδομάδων. Το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα φιλοξενίας στο Les Roches Jin Jiang διαθέτει τρία διαφορετικά επίπεδα Touchstone, ένα πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας που προσφέρεται σε συνεργασία με το Cambridge University Press. Κάθε επίπεδο διδάσκεται σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 9 εβδομάδων. Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής αξιολόγησης αγγλικού επιπέδου (που λαμβάνεται όταν φτάσετε στην πανεπιστημιούπολη), θα ξεκινήσετε το προπαρασκευαστικό σας πρόγραμμα στο Touchstone 2, Touchstone 3 ή Touchstone 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Touchstone Αγγλικά: 12 ώρες την εβδομάδα
  • Γράφοντας: 3 ώρες την εβδομάδα
  • Γραμματική: 3 ώρες την εβδομάδα
  • Φιλοξενία Αγγλικά: 3 ώρες την εβδομάδα
  • Εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή: 2 ώρες την εβδομάδα
  • Υποστήριξη μελέτης: 2 ώρες την εβδομάδα
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποLes Roches Jin Jiang International Hotel Management College »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
9 - 27 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη