Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αστικά εργαλεία διαχείρισης για την αλλαγή του κλίματος

Η IHS είναι υπερήφανη που ανακοινώνει ότι το μάθημα αυτό αναπτύσσεται από κοινού με το UN-HABITAT.

Οι πόλεις όλο και περισσότερο αναμένεται να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή της πόλης σε αυξανόμενα επίπεδα ύδατος, ξηρασία και άλλες φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τη θέρμανση της γης. Ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες πρέπει να αναλάβει μια πόλη και τι λειτουργεί; Αυτό το μάθημα προσφέρει εργαλεία διαχείρισης για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σχεδιαστές και περιβαλλοντολόγους.

Στόχοι

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν τοπικά σχέδια κλιματικής αλλαγής, τα οποία αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες τοπικές δράσεις. Το μάθημα θα προσφέρει συγκεκριμένες πρακτικές για τη διαχείριση του αστικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής υποδομής, ιδίως της ενέργειας, των μεταφορών, της στέγασης και του νερού.

Περιεχόμενο

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή και ευπάθεια.
Οι πόλεις θεωρούνται οι πιο ευάλωτες περιοχές στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις καταιγίδες, τις πλημμύρες και τις ξηρασίες. Η χαρτογράφηση των πιο εκτεθειμένων περιοχών σε μια πόλη με σχετικούς παράγοντες κλιματικών επιπτώσεων είναι ένα θεμελιώδες βήμα στην κατανόηση του τρόπου μείωσης της ευπάθειας μιας πόλης. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης ευπάθειας και θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης της ευπάθειας και της χαρτογράφησης τρωτότητας σε μια πόλη βάσει μελέτης περιπτώσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια εισαγωγή στα εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αλλαγή του κλίματος.

Ενότητα 2: Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: Διαχείριση εδάφους, υδάτων και καταστροφών.
Οι πόλεις πρέπει να προσαρμόζονται στις μακροπρόθεσμες τάσεις που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος (π.χ. αύξηση της στάθμης της θάλασσας) και σε ακραίες καταστάσεις όπως οι πλημμύρες. Μετά από αιώνες εκκαθάρισης γης, οι Κάτω Χώρες μετατρέπουν τη γη σε λίμνες, χτίζουν πλωτά σπίτια και δρόμους και πειραματίζονται με κήπους στον τελευταίο όροφο. Με βάση τη θεωρία και τις βέλτιστες πρακτικές, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώση διαφορετικών στρατηγικών προσαρμογής από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διαφορετικοί τύποι προσεγγίσεων, όπως η προσαρμογή που βασίζεται στην κοινότητα και το οικοσύστημα, θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αυτής της ενότητας.

Ενότητα 3: Μείωση της κλιματικής αλλαγής: αγορές ενέργειας, μεταφορών και άνθρακα.
Οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή να ανταλλάξουν πιστώσεις άνθρακα στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κυότο. Το τελευταίο γίνεται μια κερδοφόρα επιχείρηση για «πράσινες» και «καθαρές» πόλεις. Τα αποθέματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η αξιολόγηση του δυναμικού μείωσης των εκπομπών γίνονται ζωτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό μετριασμού του κλίματος της πόλης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν απογραφή GHG σε επίπεδο πόλης και να δώσουν προτεραιότητα σε σχετικές δράσεις μετριασμού του κλίματος.

Ενότητα 4: Τοπικά σχέδια δράσης για την αλλαγή του κλίματος
Τα σχέδια δράσης για την τοπική αλλαγή του κλίματος μεταφράζουν - συχνά ασαφείς - στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού σε συγκεκριμένες δράσεις. Τα τοπικά σχέδια δράσης για το CC βασίζονται στην εκτίμηση της ευπάθειας, στην εκτίμηση των επιπτώσεων και στην προσαρμογή, και εξετάζουν τους (οικονομικούς) περιορισμούς της συγκεκριμένης πόλης. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης διαφόρων περιπτωσιολογικών μελετών και θα αναπτύξουν ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την αλλαγή του κλίματος για μια συγκεκριμένη πόλη.

Αδεια


Για αυτό το μάθημα διπλωμάτων, θα πρέπει να έχετε:

• πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασίας ή ακαδημαϊκή εμπειρία

• Αποδεικτικά επαρκούς προφορικής και γραπτής εντολής της αγγλικής γλώσσας. Αν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική γλώσσα, απαιτείται δοκιμασία αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνίες: 17 Ιουνίου - 05 Ιουλίου 2019

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποIHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

Τελευταία ενημέρωση July 10, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Duration
1 - 3 Εβδομάδες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
2,750 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούνιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη