Αυτό το βραβείο επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν μια θεωρητική κατανόηση, παράλληλα με τις πρακτικές ικανότητες μιας ποικιλίας επιχειρηματικών κλάδων σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής διάρθρωσης. Αυτό το βραβείο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να διευρύνουν την κατανόησή τους για το σύνολο των επιχειρήσεων ή για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες στο χώρο εργασίας.

Οι σπουδές Λογιστικής και Οικονομικών είναι μια δημοφιλής επιλογή για φοιτητές που επιθυμούν να προχωρήσουν άμεσα σε καριέρα στην επαγγελματική λογιστική, καθώς και εκείνους των οποίων οι φιλοδοξίες βρίσκονται στην ευρύτερη διαχείριση των επιχειρήσεων. Μέσω της απόκτησης συμπιεστικών ποσοτικών, υπολογιστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων, θα είστε τοποθετημένοι και ειδικευμένοι για να συνεχίσετε σε εξειδικευμένα και επαγγελματικά προσόντα ή να κάνετε τα πρώτα βήματα στη χρηματοοικονομική ή λογιστική σταδιοδρομία σας.

Περίληψη μονάδων που μελετώνται

Το Λογισμικό Ηλεκτρονικών Λογαριασμών (Sage) επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να πραγματοποιούν καθημερινές λειτουργικές πτυχές των μηχανογραφημένων λογαριασμών. Αυτές περιλαμβάνουν την επεξεργασία λογιστικών συναλλαγών, την παραγωγή τεκμηρίωσης πελατών και προμηθευτών και την κατάρτιση εκθέσεων όπως συμφωνημένες αναλύσεις πιστωτών και περιλήψεις βιβλίων ημερών πωλήσεων για σκοπούς διαχείρισης.

Το Business Finance είναι ιδανικό για όσους διαθέτουν βασικά προσόντα στον τομέα της αριθμητικής και επιθυμούν να προχωρήσουν σε εποπτικό επίπεδο σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Αυτός ο τίτλος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω εκπαίδευση στη λογιστική και τη διαχείριση.

Για να αποκτήσετε αυτό το προσόν, πρέπει να ολοκληρώσετε μια σειρά από υποχρεωτικές και προαιρετικές μονάδες, όπως:

  • Μάθετε πώς να προετοιμάζετε τους προϋπολογισμούς
  • Αποκλίσεις και διακυμάνσεις του προϋπολογισμού
  • Καταλάβετε πώς μπορεί μια επιχείρηση να διατηρήσει την ρευστότητα

Η τήρηση βιβλίων και οι λογαριασμοί είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εισαγωγικών πρακτικών τήρησης λογιστικών βιβλίων, η προσαρμογή των λογιστικών βιβλίων για να ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού που επηρεάζουν την παραγωγή ακριβών λογαριασμών συναλλαγών, αποτελεσμάτων και ισολογισμών. Οι υποψήφιοι θα:

  • Ελέγξτε και διορθώστε τα λάθη που προκύπτουν από τις ανακριβείς / ελλιπείς / ελλείπουσες καταχωρίσεις στο βιβλίο και τα βιβλία ημέρας.
  • Προβλέψτε την απόσβεση των πάγιων στοιχείων ενεργητικού χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς των λογαριασμών.
  • Λογαριασμός για δεδουλευμένες καταβολές, προκαταβολές, επισφαλείς απαιτήσεις και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
  • Προετοιμάστε ατομικούς λογαριασμούς στους καταλόγους αγορών και πωλήσεων.
  • Προετοιμάστε τους λογαριασμούς ελέγχου βιβλίων αγοράς και τους λογαριασμούς ελέγχου βιβλίων πωλήσεων.
  • Ολοκλήρωση εκτεταμένου ισοζυγίου δοκιμών

Οροι πληρωμής

Καταθέστε 100 ευρώ

Μηνιαίες δόσεις € 150

Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην τιμή αντέχουν αν χρειαστεί με χρέωση € 45 ανά θέμα.

Μαθήματα

Μαθήματα δύο φορές ή μία φορά την εβδομάδα.

Τρίτη και Τετάρτη από τις 17:30 έως τις 20:00.

Προυποθέσεις εισόδου

Δεν υπάρχουν επίσημες απαιτήσεις εισόδου για τους υποψήφιους που λαμβάνουν αυτό το προσόν, αλλά μια βασική γνώση των αγγλικών είναι υποχρεωτική. Σε αυτό το μάθημα, οι υποψήφιοι έχουν την επιλογή και την ευκαιρία να καθίσουν στην πόλη

Χρέωση για το μάθημα € 850

83, Mannarino Road,
Birkirkara BKR 9084
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποLearnkey Training Institute »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
5 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
- Καταθέστε 100 ευρώ. Μηνιαίες δόσεις € 150. Σε εξετάσεις στο σπίτι που περιλαμβάνονται στην τιμή, αντέχει αν χρειαστεί με χρέωση € 45 ανά θέμα.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη