Τα μαθήματα γενικής αγγλικής γλώσσας είναι σχεδιασμένα για άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την ευχέρεια, την ακρίβεια και την εμπιστοσύνη στα αγγλικά. Τα μαθήματά μας θα βελτιώσουν επίσης τις δεξιότητες αγγλικής γλώσσας που είναι απαραίτητες για ταξίδια, επαγγελματικούς σκοπούς ή απλά για προσωπικό ενδιαφέρον.

Επισκόπηση μαθημάτων

Τα γενικά μαθήματά μας αναπτύσσουν όλες τις πτυχές της αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας, της προφοράς, της ακρόασης, της γραμματικής, της ανάγνωσης και της γραφής. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση των βασικών επικοινωνιακών αναγκών σας στην καθημερινή πλευρά της αγγλικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Αγγλικών, θα πρέπει να συμμετέχετε όσο το δυνατόν περισσότερο και να εργάζεστε μεμονωμένα, σε ζευγάρια και σε ομάδες, καθώς και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες ολόκληρης κατηγορίας.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους διεθνείς φοιτητές με μη αγγλόφωνο περιβάλλον ή τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη γλώσσα τους και επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα.

Τρόπος Μελέτης και Αξιολόγησης

Αυτό το μάθημα παραδίδεται σε περιβάλλον σχολικής αίθουσας με αξιολογήσεις (δοκιμασίες εβδομαδιαίων δοκιμασιών) και αθροιστικές (δοκιμασίες επιπέδου μεσαίας και τελικής βαθμολογίας)

Το μάθημα εστιάζει

  • Βελτίωση των δεξιοτήτων της ομιλίας και ανάπτυξη ακριβούς προφοράς
  • Κατανόηση της γραμματικής και μάθηση πότε και πώς να τη χρησιμοποιήσετε
  • Ακρόαση και ανάγνωση για την κύρια ιδέα και λεπτομερείς πληροφορίες
  • Κλειδί λεξιλογίου και Slang
  • Χρησιμοποιώντας σωστά τη γλώσσα του σώματος
  • Γενική ανάπτυξη γραφής
  • Κατανόηση του πολιτισμού των αγγλόφωνων χωρών
  • Κατανόηση αγγλικών ομιλητών και μη-αγγλικών
  • Συνομιλούν Αγγλικά

Δείγμα χρονοδιαγράμματος

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποMelbourne City College Australia »

Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 11, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
1 - 52 Εβδομάδες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
220 AUD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη