Διαδικτυακό πιστοποιητικό στο διδακτικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαδικτυακό πιστοποιητικό στο διδακτικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι δεξιότητες οικοδόμησης στην ανάπτυξη και την παροχή ηλεκτρονικής μάθησης είναι αναπόσπαστες για την αντιμετώπιση του έργου της online εκπαίδευσης. Καθώς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία της ηλεκτρονικής μάθησης, οι λειτουργίες κατάρτισης πρέπει να συμβαδίζουν με τις προόδους στις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τη νέα τεχνολογία. Είναι ζωτικής σημασίας οι επαγγελματίες της κατάρτισης να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και παραδίδεται η κατάρτιση.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη μεθοδολογία, τις δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών ηλεκτρονικής μάθησης με τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει τις βάσεις για την σημερινή εκπαιδευτική ανάπτυξη που επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη οργανωτικών στρατηγικών στόχων και στόχων. Το περιεχόμενο παρέχει επίσης τις γνώσεις και τις δεξιότητες για το σχεδιασμό και το σχεδιασμό διδασκαλίας ηλεκτρονικής μάθησης σε εκπαιδευτικές περιοχές, ώστε να ταιριάζει με τις σημερινές ποικίλες επιχειρησιακές ανάγκες της επιχείρησής σας με βάση αναγνωρίσιμους μαθησιακούς στόχους, εργαλεία σύντομης δημιουργίας, απαιτήσεις περιεχομένου και αποτελέσματα.

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για:

 • Εκπαιδευτικοί σχεδιαστές
 • Άτομα που αναζητούν αλλαγή σταδιοδρομίας ή θέση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ηλεκτρονικής μάθησης
 • Διευθυντές κατάρτισης ή συντονιστές
 • Επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού
 • Επαγγελματίες που έχουν αναλάβει εκπαιδευτικό ρόλο στο τμήμα τους

Σταδιοδρομία

Περίληψη επαγγελματικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς συντονιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 • Εργασία: 143,198 (2016)
 • Προβλεπόμενη ανάπτυξη: 8,90% (2017-2027)
 • Ετήσιο μισθό: $ 48k - $ 81k (25ο-75ο εκατοστημόριο)

Προνόμια προγράμματος

 • Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της ηλεκτρονικής διδασκαλίας
 • Κατασκευάστε και αναπτύξτε ένα μάθημα στο διαδίκτυο και ενσωματώστε τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης
 • Αναλύστε τα ζητήματα διαχείρισης και κόστους που σχετίζονται με την ανάπτυξη της διαδικτυακής διδασκαλίας
 • Συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε τα δημοφιλή εργαλεία γρήγορης δημιουργίας
 • Εξερευνήστε τις τρέχουσες θεωρίες μάθησης που ενσωματώνουν τις αρχές του παραδοσιακού ADDIE και πιο σύγχρονα μοντέλα ταχείας πρότυπης παραγωγής
 • Εκπαιδευτικές γνώσεις, δεξιότητες και δημιουργικότητα σχετικές με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης στην πορεία πρακτικής

Απαιτούμενα μαθήματα

 • Αρχές της διδακτικής σχεδίασης της ηλεκτρονικής μάθησης (2,5 μονάδες)
 • Εξερεύνηση εργαλείων ανάπτυξης ηλεκτρονικής μάθησης (2,5 μονάδες)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (2,5 μονάδες)
 • Διαχείριση Έργων για Επαγγελματίες Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (2.5 μονάδες)
 • Εκτίμηση και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (2,5 μονάδες)
 • Εκπαιδευτική πρακτική σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης (2,5 μονάδες)
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση July 3, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ανοικτή Εγγραφή
Duration
Διάρκεια
9 - 18 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Price
τιμή
3,995 USD
μέσο κόστος
Locations
Ηνωμένες Πολιτείες - USA Online
Ημερομηνία Έναρξης : Ανοικτή Εγγραφή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ανοικτή Εγγραφή
Ηνωμένες Πολιτείες - USA Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών