Μελέτες υποδεικνύουν ότι το 90% των προβλημάτων του έργου μπορεί να προβλεφθεί μέσω της εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης κινδύνου έργου. Ο δυναμικός εντοπισμός και ο έλεγχος του κινδύνου αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια του πεδίου εφαρμογής, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου, ενώ μειώνει το χρόνο που αφιερώνει η ομάδα στην εξάπλωση πυρκαγιών.

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμπειρίας διαχείρισης του κινδύνου από τον αρχικό προγραμματισμό μέχρι το κλείσιμο του έργου. Οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν όλες τις αρχές του μαθήματος σε μια περιπτωσιολογική μελέτη που σχετίζεται με την εργασία και θα λαμβάνεται απευθείας από το περιβάλλον εργασίας τους. Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να εντοπίσουν, να αναλύσουν, να απαντήσουν και να ελέγξουν τους κινδύνους των έργων.

115508_ProjectRiskManagement.jpg

Στόχοι

 • Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης κινδύνου έργου
 • Προσδιορίστε τους κινδύνους κάλυψης του έργου
 • Προβλέψτε τους κινδύνους του προγράμματος
 • Εξετάστε τους κινδύνους των πόρων του έργου
 • Εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων κινδύνου
 • Σχεδιάστε στρατηγικές για αρνητικούς και θετικούς κινδύνους
 • Κατασκευάστε μετρήσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων των έργων

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

Το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης, ηγέτες ομάδων, διευθυντές ΜΚΟ, διευθύνοντες συμβούλους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντή έργου. Βοηθά επίσης σε συμβούλους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ενότητες

Ημέρα 1:

Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνου

 • Στοιχεία κινδύνου
 • Διαδικασίες σχεδιασμού κινδύνου έργου
 • Στοιχεία σχεδίου διαχείρισης κινδύνου

Προσδιορισμός κινδύνων εμβέλειας

 • Πηγές κινδύνου εμβέλειας
 • Κίνδυνοι αλλαγής πεδίου εφαρμογής
 • Ορισμός παραδοτέων
 • Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

Ημέρα 2:

Προσδιορισμός των κινδύνων προγραμματισμού

 • Πηγές κινδύνου χρονοδιαγράμματος
 • Ορισμός δραστηριότητας
 • Εκτίμηση της διάρκειας δραστηριότητας
 • Εφαρμογή τεχνικών εκτίμησης
 • Ενεργοποίηση αλληλουχίας

Προσδιορισμός των κινδύνων των πόρων

 • Πηγές κινδύνου πόρων
 • Μέθοδοι σχεδιασμού πόρων
 • Απόκτηση προσωπικού
 • Εκτίμηση κόστους και προϋπολογισμός προϋπολογισμού
 • Διαχείριση κινδύνων έργου

Ημέρα 3:

Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των κινδύνων του έργου

 • Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση κινδύνου
 • Πίνακες αξιολόγησης κινδύνου
 • Ποσοτικοποίηση των κινδύνων με χρήση της ανάλυσης PERT
 • Ανάλυση δέντρων αποφάσεων

Ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης κινδύνων

 • Κατηγορίες κινδύνου
 • Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων
 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης κινδύνου
 • Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης
 • Μητρώα κινδύνων

Παρακολούθηση και έλεγχος των κινδύνων του έργου

 • Εφαρμογή σχεδίων απόκρισης
 • Η συλλογή της κατάστασης του έργου
 • Μετρικές και ανάλυση τάσεων
 • Έρευνες σχεδίων και επαναξιολόγηση κινδύνου
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε34 περισσότερα μαθήματα αποConvertas »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
3 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,195 USD
Φ.Π.Α. για τριήμερο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο συνεδριακού ξενοδοχείου στο Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων Πιστοποιητικού, Γεύματος και Καφέ.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Άλλη