Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Εκπαίδευση διαχείρισης κινδύνου 3 ημερών (συν ISO 31000) που σας προετοιμάζει για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Πιστοποίησης ISO 31000 του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Προτύπων Διαχείρισης Κινδύνων (G31000).

Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου ISO 31000

 • Επιλογή 1: Δημόσια κατάρτιση προγράμματος πιστοποίησης διαχείρισης κινδύνου ISO 31000 3 ημερών
 • Επιλογή 2: Εκπαίδευση στο σπίτι

Γίνετε πιστοποιημένος επαγγελματίας διαχείρισης κινδύνων ISO 31000 τώρα!

Αυτή η τριήμερη εκπαίδευση διαχείρισης κινδύνου σάς δίνει τη δυνατότητα να γίνετε πιστοποιημένος επαγγελματίας διαχείρισης κινδύνων ISO 31000. Τόσο η εκπαίδευση όσο και η εξέταση βασίζονται στο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ISO 31000, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους, κλάδου ή τομέα. Σε αυτή την εντατική τριήμερη εκπαίδευση αναπτύσσετε την ικανότητα στα θεμέλια του προτύπου διαχείρισης κινδύνων ISO 31000.

Μέσω εμπεριστατωμένης εκπαίδευσης, πρακτικών ασκήσεων και δειγματοληπτικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να περάσετε επιτυχώς τις επίσημες εξετάσεις. Θα εξοικειωθείτε με το λεξιλόγιο, τις αρχές, το πλαίσιο και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, που προτείνεται στο Πρότυπο ISO 31000.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα παρουσιαστούν οι γενικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης κινδύνων ISO 31000 και οι δύο σύντροφοί του, το λεξιλόγιο διαχείρισης κινδύνων ISO Guide 73 και οι τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου ISO 31010 για τη διαχείριση κινδύνων.

Στόχοι μάθησης ISO 31000

Σε αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης Πιστοποίησης ISO 31000 θα μάθετε να:

 • να κατανοούν το λεξιλόγιο, τις αρχές, το πλαίσιο και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 31000,
 • να κατανοήσουν τα οφέλη του ISO 31000 ως διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, που έχουν υιοθετηθεί από περισσότερες από 40 χώρες. και
 • αποκτούν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σχετικά με το ISO 31000 με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

ISO 31000 εξετάσεις και πιστοποίηση

Η εξέταση για να γίνει Πιστοποιημένος επαγγελματίας διαχείρισης κινδύνου ISO 31000 πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 που έχει σχεδιαστεί για την εναρμόνιση της διαδικασίας πιστοποίησης του προσωπικού παγκοσμίως. Η εξέταση καλύπτει τους ακόλουθους πέντε τομείς αρμοδιότητας:

 • Θεμελιώδεις έννοιες
 • Όροι και ορισμοί
 • Αρχές διαχείρισης κινδύνου
 • Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
 • Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

Η εξέταση ISO 31000 αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διαρκεί 2 ώρες. Πρέπει να απαντήσετε σωστά στο 75% των ερωτήσεων για να περάσετε την εξέταση. Το επίσημο Πιστοποιητικό Πιστοποιητικού Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Πιστοποίησης ISO 31000 θα εκδοθεί σε συμμετέχοντες που θα περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις και θα συμμορφωθούν με όλες τις άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό το πιστοποιητικό.

G31000 η παγκόσμια πλατφόρμα για το ISO 31000

Η πιστοποιημένη πιστοποίηση ISO 31000 (επίπεδο βάσης) θα επαληθευτεί από το G31000 (Global Institute for Standards Management). Το G31000 είναι μια διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η παγκόσμια πλατφόρμα για το ISO 31000. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024, με στόχο την εναρμόνιση της διαδικασίας πιστοποίησης των ατόμων παγκοσμίως.

ISO 31000 - Ομάδα στόχος

Το ISO 31000 προσφέρει μια επιτυχημένη προσέγγιση για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων που είναι κατάλληλη για κάθε είδους οργάνωση και κάθε είδους κινδύνους. Αυτή η εκπαίδευση πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων, όπως ελεγκτές ISO, επιχειρησιακοί ελεγκτές, διευθυντές ασφάλειας / διευκόλυνσης, διαχειριστές συμμόρφωσης, διαχειριστές κινδύνου (IT), ελεγκτές IT, διαχειριστές εσωτερικού ελέγχου, , διευθυντές ασφάλειας, γενικοί / επιχειρησιακοί / διαχειριστές γραμμής, διαχειριστές ποιότητας και ελεγκτές επιχειρήσεων.

Προϋποθέσεις κατάρτισης ISO 31000

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την κατανόηση του Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνου και για την επιτυχή διεξαγωγή της εξέτασης ISO 31000.

ISO 31000 κατάρτιση περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων

Λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα αυτής της εκπαίδευσης και της βελτιστοποίησης των οφελών που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες από τις διάφορες ασκήσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

ISO 31000 Εκπαίδευση διαχείρισης κινδύνων εκπαιδευτική προσέγγιση

Η εκπαίδευση ISO 31000 βασίζεται σε θεωρία και πρακτικά παραδείγματα. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παραδείγματα από πραγματικά σενάρια. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις αναθεώρησης για να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις.

Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες σχετικά με την εκπαίδευση διαχείρισης κινδύνων ISO 31000

Οι πρώην αντιπρόσωποι βαθμολογούν αυτή την κατάρτιση ISO 31000 για τη Διαχείριση Κινδύνων με 8,5 (σε κλίμακα από 1 έως 10).

"Δεν χάσαμε κανένα θέμα σε αυτή την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ήταν πολύ πλήρης."

"Μία από τις καλύτερες προπονήσεις που είχα ποτέ".

"Δομημένη και ενημερωτική."
Tim Hughes, Βοηθός Διευθυντής Κινδύνων Vinci Works

"Μεγάλη δάσκαλος και τέλεια μεγέθους ομάδα."
Dean Hughes, Επικεφαλής του Κινδύνου και της Συμβουλευτικής, Vinci Works

Περιεχόμενο

Πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων ISO 31000

ISO 31000 ΗΜΕΡΑ Ι
Αρχές διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζονται στο ISO 31000: Εισαγωγή

 • Το λεξιλόγιο διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 31000
 • Τα οφέλη της διαχείρισης κινδύνου σε όλους τους οργανισμούς
 • Οι αρχές διαχείρισης κινδύνων ISO 31000 και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν το πλαίσιο και τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου
 • Δοκιμή και ανασκόπηση των στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη μέρα


ISO 31000 ΗΜΕΡΑ ΙΙ
Το πλαίσιο και η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 31000/>

 • Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
 • Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου
 • Προσδιορισμός κινδύνου, ανάλυση κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου και αντιμετώπιση κινδύνου
 • Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου που συνιστώνται στο ISO 31010
 • Επικοινωνία με κίνδυνο
 • Παρακολούθηση και αναθεώρηση του κινδύνου
 • Δοκιμή και ανασκόπηση των στοιχείων που μελετήθηκαν κατά την ημέρα ΙΙ


ISO 31000 ΗΜΕΡΑ ΙΙΙ
Εργαστήριο και εξέταση σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ISO 31000
/>

 • Πρακτικό σεμινάριο για την εφαρμογή του ISO 31000 στον οργανισμό σας
 • Δοκιμάστε τις γνώσεις σας με ερωτήσεις για τις εξετάσεις
 • Η επίσημη εξέταση ISO 31000 Foundation

Η εκπαίδευση ISO 31000 για τη Διαχείριση Κινδύνων αποτελείται από 3 ημέρες. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ουτρέχτη (Ολλανδία) ή στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποInternational Management Forum Academy »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
3 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,600 EUR
(Χωρίς ΦΠΑ). Το τέλος περιλαμβάνει γεύματα, καφέ, τσάι, υλικά μαθημάτων και την πιστοποίηση πιστοποίησης ISO 31000. Έχετε το δικαίωμα να δοκιμάσετε τις εξετάσεις ISO 31000 έως και 2 φορές.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη