Οι επιτυχημένες οργανώσεις θα έχουν πάντα περισσότερες ευκαιρίες. Στη συνέχεια, όταν η διαχείριση της επέκτασης γίνεται σημαντική. Για να μπορεί μια ομάδα να διαχειρίζεται πολλά έργα, υπάρχει ανάγκη για μοναδικές τεχνικές και εργαλεία. Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει την επιτυχή διαχείριση πολλαπλών έργων ταυτόχρονα.115499_ManagingMultipleProjects.jpg

Στόχοι

 • Κατανοήστε τη διαφορά του ενιαίου και πολλαπλού πεδίου διαχείρισης του έργου
 • Βασικές αρχές διαχείρισης του έργου
 • Παρακολούθηση πολλών έργων
 • Πώς να κάνετε πρακτικά και σχετικά εργαλεία για την παρακολούθηση πολλαπλών έργων
 • Διαχείριση πολλαπλών προϋπολογισμών έργων και οικονομικών
 • Εφαρμογή της επικαιρότητας και των προτύπων ποιότητας για πολλά έργα
 • Αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για πολλά έργα

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

Αυτό το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τους διαχειριστές έργων, τους υπαλλήλους και κάθε άτομο που εμπλέκεται στη διαχείριση έργων

Ενότητες

Ημέρα 1

 • Εισαγωγή στη διαχείριση έργων
 • Πώς διαχειρίζεται το έργο είναι διαφορετικό μεταξύ ενός έργου και πολλαπλών έργων
 • Αντιπροσωπεία ευθύνης
 • Σχεδιασμός πολλών έργων
 • Εκτίμηση του εύρους και του όγκου των πολλαπλών έργων

Ημέρα 2

 • Ανάλυση εργασιών και σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Έλεγχος ποιότητας και διαχείριση απόδοσης
 • Στόχος και στόχοι του έργου
 • Σχέδιο έναντι προγραμμάτων

Ημέρα 3

 • Δείκτες, Πηγή / Μέσα επαλήθευσης
 • Υποθέσεις
 • Πρακτική εργασία σε σενάρια έργου
 • Παρακολούθηση διαφόρων τύπων έργων
 • Σημασία της παρακολούθησης

Ημέρα 4

 • Σχέδια παρακολούθησης
 • Επίπεδα διαχείρισης έργων και ανάθεση εξουσίας
 • Δεξιότητες επικοινωνίας για τη διαχείριση πολλαπλών έργων
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση και πρόληψη της απάτης για τους διαχειριστές έργων

Ημέρα 5

 • Πλήρης διαχείριση ποιότητας
 • Λογισμικό διαχείρισης έργων για διαφορετικά πεδία
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του έργου
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας με παρακολούθηση
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε34 περισσότερα μαθήματα αποConvertas »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,695 USD
ΦΠΑ για ένα σεμινάριο πέντε ημερών που πραγματοποιήθηκε σε ένα χώρο συνεδρίων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών, το μεσημεριανό και το καφέ.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Άλλη