Διαχειριστής κατάρτισης (tmc)

Queen Noor Civil Aviation Technical College

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαχειριστής κατάρτισης (tmc)

Queen Noor Civil Aviation Technical College

Στόχοι μάθησης: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις επιχειρησιακές τους ομάδες ώστε: Να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις για την ίδρυση Οργανισμού Εκπαίδευσης Αεροπορίας. Αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού κέντρου με τις διατάξεις της ΔΟΠΑ Δημιουργία σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ενός οργανισμού εκπαίδευσης με τις σχετικές διεθνείς απαιτήσεις.

Πληθυσμός-στόχος: Όσοι είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση, τη διαχείριση ή τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας και μελλοντικής Κατάρτισης: Διευθυντές. Διευθυντές. Επικεφαλής των τμημάτων · Διαχειριστές επιχειρήσεων.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιούλιος 2019
Duration
Διάρκεια
1 Εβδομάδα
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
2,200 USD
2200 US $
Locations
Ιορδανία - Amman, Amman Governorate
Ημερομηνία Έναρξης : Ιούλιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιούλιος 2019
Ιορδανία - Amman, Amman Governorate
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών