Διαχειριστική πορεία - διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων (bam)

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαχειριστική πορεία - διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων (bam)

Damelin Part Time

Μάθημα στη Διοίκηση - Σύντομο Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BAM)


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο φοιτητής θα λάβει το σύντομο πρόγραμμα Damelin στο πιστοποιητικό διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης.


Προυποθέσεις εισόδου

  •     Οι μαθητές πρέπει να έχουν γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας σε βαθμό 12 ή ισοδύναμο.
  •     Παρόλο που δεν είναι απαίτηση, συνιστάται στους εκπαιδευόμενους να έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία και / ή γνώση διοίκησης επιχειρήσεων.Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 68 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα. Ρωτήστε την πανεπιστημιούπολη σας.


Εισαγωγή μαθήματος

Στη Νότιο Αφρική υπάρχει αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων διευθυντικών στελεχών και εποπτικών αρχών για την ανάληψη νέων τμημάτων και υποκαταστημάτων εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Οι ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις, τόσο στον επίσημο όσο και στον ανεπίσημο τομέα, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αρμόδιους επιχειρηματίες. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους μαθητές μια διεξοδική γείωση στα βασικά της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανεβούν ικανοποιητικά τη σκάλα της διοίκησης ή να εκμεταλλευτούν με δική τους εμπιστοσύνη τη δική τους μικρή επιχείρηση. Οι μαθητές εφαρμόζουν θεμελιώδεις αρχές, ορολογία και μεθόδους για την επίλυση σαφώς καθορισμένων προβλημάτων. Τα προσόντα αποσκοπούν στον εξοπλισμό των διαχειριστών πρώτης γραμμής με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου τους στον οργανισμό.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
68 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών