Μάθημα στη Διοίκηση - Σύντομο Πρόγραμμα στη Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BAM)


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο φοιτητής θα λάβει το σύντομο πρόγραμμα Damelin στο πιστοποιητικό διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης.


Προυποθέσεις εισόδου

  •     Οι μαθητές πρέπει να έχουν γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας σε βαθμό 12 ή ισοδύναμο.
  •     Παρόλο που δεν είναι απαίτηση, συνιστάται στους εκπαιδευόμενους να έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία και / ή γνώση διοίκησης επιχειρήσεων.Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 68 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα. Ρωτήστε την πανεπιστημιούπολη σας.


Εισαγωγή μαθήματος

Στη Νότιο Αφρική υπάρχει αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων διευθυντικών στελεχών και εποπτικών αρχών για την ανάληψη νέων τμημάτων και υποκαταστημάτων εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Οι ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις, τόσο στον επίσημο όσο και στον ανεπίσημο τομέα, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αρμόδιους επιχειρηματίες. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους μαθητές μια διεξοδική γείωση στα βασικά της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανεβούν ικανοποιητικά τη σκάλα της διοίκησης ή να εκμεταλλευτούν με δική τους εμπιστοσύνη τη δική τους μικρή επιχείρηση. Οι μαθητές εφαρμόζουν θεμελιώδεις αρχές, ορολογία και μεθόδους για την επίλυση σαφώς καθορισμένων προβλημάτων. Τα προσόντα αποσκοπούν στον εξοπλισμό των διαχειριστών πρώτης γραμμής με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου τους στον οργανισμό.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
68 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη