• Πτυχίο: Ειδικός Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας
 • Επίπεδο εκπαίδευσης: Ειδίκευση
 • Μεθοδολογία: Presencial
 • Διάρκεια προγράμματος: 1 YEAR
 • Πιστωτικές μονάδες: 28
 • Τέλος εγγραφής για το έτος 2019 $ 3.568.800

* Το Γενικό Διοικητικό και Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Uniminuto καθορίζει τα τέλη που θα χρεώνονται για τα δίδακτρα και τις επιδοτήσεις για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια στα οποία είναι παρόν το ίδρυμα, συνεπώς οι τιμές διδασκαλίας και επιδότησης θα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ χώρους και ακαδημαϊκά προγράμματα (Συμφωνίες 112 και 113 των 2018 και 114 του 2019).

 • Απειλές: 10448
 • Τομέας γνώσης: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Ακαδημαϊκή Μονάδα: Επιστήμες της Επικοινωνίας
 • Ακαδημαϊκή ποιότητα: Πιστοποιημένη εγγραφή
 • Αναγνωρισμένος αριθμός μητρώου αριθ. 2100 της 19ης Φεβρουαρίου 2014 - Ισχύς 7 ετών

Παρουσίαση του προγράμματος

Κοινωνική δέσμευση

Η Ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Επικοινωνία αναλαμβάνει δέσμευση για την προώθηση διαδικασιών επικοινωνίας και κατάρτισης για τη διαχείριση των συγκρούσεων και της ιθαγένειας, με βάση τη μελέτη και τη χρήση των στοιχείων που καθορίζουν το ρόλο των διαδικασιών επικοινωνίας και κατάρτισης τη δημιουργία μιας νέας αίσθησης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της δημοκρατικής ζωής της κολομβιανής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν τον Οργανισμό Minuto de Dios, αναγνωρίζεται με την αρχή της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης του Uniminuto . Παρομοίως, εγγυάται έναν μόνιμο και συνεκτικό διάλογο με την αρχή της κοινωνικής προβολής της Σχολής Επικοινωνιακών Επιστημών.

Κρίσιμη, αντανακλαστική και δημιουργική ικανότητα

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διαδικασία κατάρτισης για την προώθηση της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών απέναντι στις αιτίες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας του κόσμου και της χώρας . Ως εκ τούτου, προωθεί μια αντανακλαστική και αναλυτική στάση απέναντι στη μελέτη των θεωρητικών και εννοιολογικών αναφορών που καθορίζουν τον τομέα της κατάρτισης σε σχέση με το ζήτημα της ιθαγένειας. ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα για την κατανόηση των γλωσσών του σύγχρονου κόσμου, τον ρόλο των μέσων επικοινωνίας και των τεχνολογιών επικοινωνίας στην κοινωνικοπολιτισμική τάξη και θα εργαστεί για την εδραίωση προτάσεων ερευνητικής δράσης στις διαδικασίες που δημιουργούν συνύπαρξη και ιθαγένεια

Ψήφισμα αριθ. 2100 της 19ης Φεβρουαρίου 2014 - Ισχύς 7 ετών

αιτών Προφίλ

Ο υποψήφιος για την Ειδίκευση της Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας θα είναι επαγγελματίας των Κοινωνικών Επιστημών ή οποιασδήποτε άλλης πειθαρχίας, με μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάλυση της εθνικής και της διεθνούς πραγματικότητας, στην κατανόηση των διαδικασιών του πολιτισμικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και στην αναγνώριση των χώρων κατάρτισης των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, όπου τα μέσα ενημέρωσης και οι νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας έχουν ηγετικό ρόλο.

Ο αιτών θα είναι επαγγελματίας που ενδιαφέρεται για τη διαχείριση έργων κοινωνικής ανάπτυξης που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό και την ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, θα αποδείξει την ικανότητα για κριτική ανάλυση, την έκφραση της σκέψης του σε προφορική και γραπτή μορφή, και μια υψηλή ευαισθησία για την έρευνα και τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα της επικοινωνίας-εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος προφίλ

Ο απόφοιτος είναι ειδικός στην Εκπαιδευτική Επικοινωνία που κατανοεί τις νέες αισθήσεις της πολιτικής και της ιθαγένειας. αναγνωρίζει τα διάφορα σενάρια της εκπαίδευσης · διατυπώνει ερευνητικά προβλήματα και προτείνει στρατηγικές για την ηλεκτρονική επικοινωνία που συνιστούν επιστημονική και αναπτυξιακή συμβολή για τις κοινότητες στις οποίες βρίσκεται · διαχειρίζεται υπεύθυνα το δυναμικό των μέσων ενημέρωσης και των τεχνολογιών στον συμβολικό εμπλουτισμό της κοινωνίας, ιδίως στην αναπροσαρμογή της πολιτικής και την εμπειρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Έχει επίσης ηθική αίσθηση στην απόκτηση της θεωρητικής-πρακτικής γνώσης της εξειδίκευσης και στην κοινωνική προβολή των διαχειριστικών της προτάσεων από τον τομέα επικοινωνίας-εκπαίδευσης.

Ο Uniminuto Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας Uniminuto θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάστε και διαχειριστείτε τα έργα στην Εκπαιδευτική Επικοινωνία για να προωθήσετε τις διαδικασίες κατάρτισης σε συνύπαρξη και ιθαγένεια, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά κοινωνικά σενάρια.
 • Να συμβουλεύει, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τη διαχείριση των προτάσεων στην Εκπαιδευτική Επικοινωνία, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα κοινοτικά περιβάλλοντα και στους εικονικούς χώρους.
 • Συμμετέχουν σε έργα έρευνας και καινοτομίας που αφορούν θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της επικοινωνίας-εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη, της πολιτικής, μεταξύ άλλων.
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών στρατηγικών βασισμένων στη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης και των ΤΠΕ, σε σχέση με τις διαδικασίες της ιθαγένειας, του πολιτικού πολιτισμού και της παιδαγωγικής.
 • Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο επίσημων όσο και ανεπίσημων, στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του NICT, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και σε οργανώσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των λαών.

έγγραφα εισόδου

 • Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.
 • Συνδέστε μια φωτοτυπία της ταυτότητας (ταυτότητα, ταυτότητα, διαβατήριο, βίζα αντιστοιχεί, αλλοδαπός ταυτότητας ή έγκυρο έγγραφο που δείχνει ότι το ένα είναι σε εκκρεμότητα).
 • Συνδέστε μια φωτοτυπία του πτυχίου στο ολοκληρώσει προπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Επισυνάψτε σχετική εργασιακή εμπειρία ή πιστοποίησης, όταν το απαιτεί το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να εγγραφείτε.
 • Συνδέστε την παραλαβή των τελών εγγραφής.
 • Άλλες απαιτήσεις του προγράμματος που εισάγετε, τα οποία έχουν δεόντως εγκριθεί.

Υποτροφίες, επιδοτήσεις και εκπτώσεις

Uniminuto έχει θεσπίσει μια σειρά συμφωνιών σε διοργανικό επίπεδο για να επιτύχει τη συνέχεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας των φοιτητών και γι 'αυτό έχει την υποστήριξη των ακόλουθων φορέων:

 • Εταιρεία Outsourcing Bussines AE (Colfondos)
 • SENA
 • Περιφερειακή Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης
 • Όμιλος ATLAS
 • Codema
 • Colsubsidium
 • SNR
 • Bancamía
 • Νομικό καθεστώς της Μπογκοτά
 • Ίδρυμα Brothers Acosta Restrepo
 • Ίδρυμα αλληλεγγύης για την Κολομβία
 • Κέντρο Τεχνικών Μελετών Andean LTDA.
 • Αγροτική Τράπεζα της Κολομβίας
 • Cooperativa Multiactiva Crucial DC
 • Sodimac Κολομβία Α.Ε.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ισπανικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniminuto »

Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 25, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,568,800 COP
Δίδακτρα έτους 2019
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη