Αυτή η Γενική Αγγλικά μάθημα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές από το Δημοτικό στο προχωρημένο επίπεδο που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη Γενική αγγλικά που καλύπτουν κάθε θέματα και καταστάσεις ημέρα. Το Εντατικό Γενική αγγλικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων επικοινωνίας: ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή. Αυτό Γενικό πρόγραμμα Αγγλικών καλεί επίσης τους μαθητές να εξερευνήσουν τη βρετανική κουλτούρα μέσω της χρήσης αυθεντικού υλικού και να μάθουν σχετίζονται ιδιωματικές εκφράσεις σε διάφορα πλαίσια. Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο σε ενήλικες μαθητές ηλικίας 18 ετών και άνω.

Στόχοι του προγράμματος

 • Αύξηση της εμπιστοσύνης και ευχέρεια στην ομιλία αγγλικά
 • Βελτιώστε την ακρίβεια να επιτρέψει μια σαφή επικοινωνία των ιδεών
 • Ανάπτυξη κατανόηση της γραμματικής
 • Αλληλεπιδρούν σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον
 • Οι εργασίες για τη γραφή, την ανάγνωση και ακρόαση των δεξιοτήτων
 • Έμφαση στις προσωπικές ανάγκες και τους στόχους του μαθητή

Πρόγραμμα Περιεχόμενο

 • Η έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στην ομιλία και ακρόαση στα αγγλικά σε μια σειρά από καθημερινές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές έξω από την τάξη. Οι δραστηριότητες είναι πρακτικό και ποικίλο για να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές έχουν κάθε ευκαιρία να συμμετάσχουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα.
 • Επίκαιρα λεξιλόγιο και γλώσσα
 • Μελέτη των γραμματικών δομών
 • Προφορά και ακουστικές ικανότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Πολιτιστική συνείδηση
 • Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής
 • Ομιλητικός αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποAccord Language Schools »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
1 - 9 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αύγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη