Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Οι εταιρείες επωφελούνται από το στρατηγικό μάρκετινγκ για να εντοπίσουν και να βρουν τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Τα στελέχη και οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ χρησιμοποιούν το στρατηγικό μάρκετινγκ για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ και έτσι να βελτιώσουν την απόδοση των εταιρειών και να αυξήσουν τα κέρδη.


Θέσεις: 20

Διάρκεια: 5 ημέρες (35 ώρες) με πρακτικό στοιχείο

Το μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο δίδαξε στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη και το Πόρτο

Ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα - παρακολουθήστε τον ιστότοπο LSDM


Περίληψη μαθήματος


Δημιουργήθηκε και προορίζεται για στελέχη, διευθυντές, επιχειρηματίες και άτομα που ενδιαφέρονται για πρακτική κατάρτιση με πραγματική εφαρμογή στο στρατηγικό μάρκετινγκ, τη διαχείριση και το εμπόριο. Το πρόγραμμα για το μάθημα Στρατηγικού Μάρκετινγκ προσφέρει γνώσεις, νέους τρόπους διαχείρισης και σχεδιασμού στρατηγικού μάρκετινγκ, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Το μάθημα εντατικής στρατηγικής μάρκετινγκ εξετάζει τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ και κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες δημιούργησαν και διατήρησαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ. Οι συμμετέχοντες μας θα κληθούν να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη και να διατυπώσουν διάφορα στοιχεία της διαδικασίας αυτής που συνδέουν την αποστολή, το όραμα και τους στόχους με τον κατακερματισμό, τη θέση (STP) και τις ανταγωνιστικές προσφορές και τις αγορές-στόχους.

Μια στρατηγική ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ και πρέπει να συμβαδίζει με τις κύριες τάσεις στο περιβάλλον μάρκετινγκ των εταιρειών.


Πολύγλωσσο δάσκαλο

Γραπτό περιεχόμενο του μαθήματος που διατίθεται στα ισπανικά, αγγλικά και πορτογαλικά.


πρόγραμμα


ΗΜΕΡΑ 1

Περιβάλλον και εσωτερική ανάλυση και προοπτικές

Στην συνιστώσα της πρώτης ημέρας θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης των οργανισμών ως μια μεγάλη γνώση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν και αλληλεπιδρούν στην αγορά που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Θα αναλυθεί η φύση και ο ορισμός μιας στρατηγικής μάρκετινγκ, καθώς και η συνεισφορά της δημιουργίας αξιών και κοινωνικών δικτύων. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ θα επιτρέψει στους οργανισμούς να αναπτύξουν μια στρατηγική θέση σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον, τους πόρους, τις εσωτερικές ικανότητες, τις προσδοκίες και την επιρροή του από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η προσέγγιση των μεθόδων έρευνας αγοράς θα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των διαφορετικών τύπων πελατών, καθώς και για τον εντοπισμό ταυτόχρονων πελατών.


ΗΜΕΡΑ 2

Τμηματοποίηση, τοποθέτηση και αγορά

Σε αυτή την συνιστώσα, θα συζητήσουμε τη διαδικασία της Στρατηγικής Διαχείρισης Μάρκετινγκ (SMM - Strategic Marketing Management), σε συγκεκριμένες επιλογές και στρατηγικές αποφάσεις. Ο στόχος είναι να κατανοηθούν οι υποκείμενες βάσεις που καθοδηγούν τις μελλοντικές στρατηγικές. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την αποδοτικότητα των πλεονεκτημάτων του οργανισμού ώστε να εκμεταλλευτούν τις εξωτερικές ευκαιρίες ή / και να ελαχιστοποιήσουν τις απειλές, επενδύοντας παράλληλα σε ευκαιρίες για να ξεπεράσουν τις μεγαλύτερες αδυναμίες των οργανώσεων. Για το σκοπό αυτό, θα ασχοληθούμε με έννοιες όπως ο κατακερματισμός και η τοποθέτηση του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής μάρκετινγκ μέσω ερευνητικών τεχνικών και στη δημιουργία μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν για τη λειτουργικοποίηση της κατάτμησης και της τοποθέτησης. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να δημιουργούν μια αξιολόγηση της προσέλκυσης της αγοράς, καθώς και την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης.


ΗΜΕΡΑ 3

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και καινοτομία

Στο τρίτο στοιχείο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να προσδιορίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των οργανισμών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους για να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βασική στρατηγική που θα εξεταστεί θα είναι το νέο μίγμα μάρκετινγκ μέσω της ανάλυσης των ακόλουθων στοιχείων: το προϊόν, η τιμή, η διανομή και η προώθηση. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμβάλει σε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ που επικοινωνεί και παρέχει την επιθυμητή αξία στους πελάτες. Τέλος, θα εξετάσουμε τους παράγοντες καινοτομίας. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για κάθε εταιρεία, καθώς και ο αντίκτυπός της στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.


ΗΜΕΡΑ 4

Σχεσιακές στρατηγικές μάρκετινγκ

Μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στη σκέψη και την πρακτική του μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια ήταν η αλλαγή της προσέγγισης για την επίτευξη μεμονωμένων συναλλαγών προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες. Ενώ το μάρκετινγκ συναλλαγών αναφέρεται σε μια ενιαία πώληση, το μάρκετινγκ σχέσεων αντιστοιχεί σε μια σχέση με τον πελάτη που θα οδηγήσει στην επανάληψη των συναλλαγών / αγορών καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη πρόσθετων επιχειρήσεων. Μετά την κατανόηση της σημασίας μιας σχέσης με τον πελάτη, θα έρθει ο καιρός για τους συμμετέχοντες να καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών μάρκετινγκ, διότι, ακόμη και σε έναν οργανισμό, ενδέχεται να απαιτούνται διαφορετικές στρατηγικές για διαφορετικές εταιρείες ή προϊόντα.


ΗΜΕΡΑ 5

Εφαρμογή του τελικού σχεδίου

Την τελευταία ημέρα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκπονήσουν μια μελέτη περίπτωσης με όλες τις έννοιες, τις πρακτικές και τις μεθόδους που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος, κάθε συμμετέχων θα κληθεί να παρουσιάσει το έργο του, συζητώντας ιδέες και νέες μορφές δράσης στην αγορά.


Τιμές

All inclusive: δίδακτρα, εντατικό μάθημα, καθημερινή διακοπή, πόροι σπουδών και τελικό πιστοποιητικό


Συνθήκες:

1η τιμή μέχρι 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης

2η τιμή μέχρι 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης

3η τιμή έως 7 ημέρες πριν και μετά τις ημερομηνίες

Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά
Αγγλικά
Πορτογάλος

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποLondon School of Design and Marketing (ES) »

Τελευταία ενημέρωση April 17, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
890 GBP
Πρώτη τιμή με τα πάντα: Λονδίνο £ 1,000, Μαδρίτη £ 890, Πόρτο £ 890. Δεύτερη τιμή με τα πάντα: Λονδίνο £ 1,100, Μαδρίτη £ 990, Πόρτο £ 990. Τρίτη τιμή με τα πάντα: Λονδίνο £ 1,250, Μαδρίτη £ 1,100, £ 1,100 Πόρτο. Την ίδια ημέρα:
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αυγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη

Presentación de LSDM

Asociación con la University for the Creative Arts

Testimonios de Alumnos LSDM