Εξέταση πιστοποίησης MFIA

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

 • Ημερομηνίες: 07/03/2021
 • Τόπος: Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μπιλμπάο και Βαλένθια
 • Ώρες: Από 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. και από 3:00 μ.μ. έως 6:00 μ.μ.
 • Τιμή: 1200 €

Checking stock market prices

παρουσίαση

Η πιστοποίηση MFIA είναι η διαπίστευση αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για να επιτύχει τεχνική υπεροχή στη γνώση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των προϊόντων που εκδίδονται από το Instituto Bolsas y Mercados Españoles.

Η εξέταση πιστοποίησης MFIA είναι μια εξέταση αυτοεκτίμησης, δηλαδή, μόλις εγγραφεί ο υποψήφιος, τους παρέχεται όλο το απαραίτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πλαστών εξετάσεων, ώστε να μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης MFIA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τέλος εγγραφής περιλαμβάνει δύο προσπάθειες. Εάν δεν περάσετε στην πρώτη κλήση, μπορείτε να λάβετε ξανά τις εξετάσεις δωρεάν στην επόμενη.

Το τέλος για την εξέταση του Ιουλίου 2021 είναι 1000 € για πρόωρη πληρωμή, ο κωδικός έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στη φόρμα εγγραφής: jul2021

απευθύνεται

Όποιος θέλει να έχει πίστωση αναφοράς στις χρηματοοικονομικές αγορές και προϊόντα. Για να διαπιστευτεί, μια απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι:

 • Έχετε περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης MFIA.
 • Να είστε κάτοχοι επίσημου πτυχίου ή πτυχίου.
 • Έχετε μια διετή εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
 • Πληρώστε το ετήσιο τέλος.

σκοπός

Ο στόχος αυτής της πιστοποίησης είναι να προσφέρει στον χρηματοπιστωτικό τομέα ένα αυστηρό και υψηλής ποιότητας πρότυπο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών και προϊόντων και, κατά συνέπεια, να εγγυηθεί ότι όλοι οι επαγγελματίες που κατέχουν την πιστοποίηση έχουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ανώτατου επιπέδου.

ημερήσια διάταξη

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης MFIA αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Μέρος 1: Ποσοτικά εργαλεία 13%
 • Μέρος 2: Αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα 33%
 • Μέρος 3: Χαρτοφυλάκιο και διαχείριση κινδύνων. 2. 3%
 • Μέρος 4: Παραδοσιακή και εναλλακτική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 23%
 • Μέρος 5: Κανονισμός και δεοντολογία. 8%

Οι αναγνώσεις που βοηθούν στην προετοιμασία της πιστοποίησης MFIA, για τη διευκόλυνση της χρήσης της, χωρίζονται σε διάφορα βιβλία που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα πιστοποίησης MFIA:

Βιβλίο 1: Ποσοτικά εργαλεία

 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική και πιθανότητα
 • Θεμελιώδης ανάλυση και αποτίμηση των επιχειρήσεων
 • Τεχνική ανάλυση

Βιβλίο 2: Αγορές και προϊόντα

 • Αγορά Σταθερού Εισοδήματος
 • Μηδενική καμπύλη κουπονιού (ETTI)
 • Μεταβλητές Αγορές Εισοδήματος
 • Ανταλλαγή χρηματιστηριακών κεφαλαίων (ETF)
 • Αγορές νομισμάτων
 • Παράγωγα και εξωχρηματιστηριακές αγορές
 • Μέλλον σε δείκτες και μετοχές
 • Επιλογές premium
 • Συνθετικά περιουσιακά στοιχεία (Call-Put Parity)
 • Ευαισθησίες επιλογής
 • Μεταβλητότητα ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο
 • Στρατηγικές συνδυασμένες με επιλογές
 • Περιβάλλον αποτίμησης Black-Scholes
 • Περιβάλλον δυαδικής αποτίμησης (Cox-Ross-Rubinstein)
 • Προσομοίωση Monte Carlo
 • Παράγωγα μικρού επιτοκίου (FRA, Euribor Futures και OIS)
 • Το μέλλον στο πλασματικό Bond
 • Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (IRS)
 • Μη γενικές ανταλλαγές
 • Καπέλα, δάπεδα, γιακά και ανταλλακτικά
 • Παράγωγα νομίσματος
 • Μελλοντικά μερίσματα
 • Εξωτικές επιλογές
 • Δομημένα προϊόντα
 • Προϊόντα που αναφέρονται στον πληθωρισμό
 • Μετατρέψιμα Ομόλογα
 • Τιτλοποιήσεις
 • Παράγωγα πιστωτικού κινδύνου
 • Εμπορεύματα

Βιβλίο 3: Χαρτοφυλάκιο και διαχείριση κινδύνων

 • Ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος
 • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων
 • Μοντέλα CAPM και APT.
 • Απόδοση χαρτοφυλακίου
 • Φορητότητα άλφα
 • Κίνδυνος αγοράς
 • Πιστωτικός κίνδυνος
 • Άλλοι κίνδυνοι: Λειτουργικό, ρευστότητα και νομικό.

Βιβλίο 4: Παραδοσιακή και εναλλακτική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

 • Ιδρύματα Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ)
 • Αγορά δικαιωμάτων CO2
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου κεφαλαίων
 • Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (SRI) και κλιματική αλλαγή
 • Εισαγωγή σε εναλλακτικές επενδύσεις
 • Hedge Funds: δομή και βιομηχανία
 • Hedge Funds: κανονιστικό πλαίσιο
 • Hedge Funds: ενιαίες στρατηγικές
 • Οικονομία συμπεριφοράς
 • Commocities: προδιαγραφές περιουσιακών στοιχείων για εμπορεύματα
 • Εμπορεύματα: επενδυτικά οχήματα και CTA
 • Private Equity: προδιαγραφές περιουσιακών στοιχείων
 • Private Equity: Επενδυτικές στρατηγικές
 • Private Equity: σχεδιασμός προϊόντων
 • Private Equity: νομικό πλαίσιο
 • Επενδύσεις σε ακίνητα
 • Επενδύσεις σε ακίνητα
 • Reits και Socimis
 • Οικονομικός σχεδιασμός
 • EAFi
 • Το EAFI

Βιβλίο 5: Κανονισμός και δεοντολογία

 • Ηθικά πρότυπα
 • Ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικών αγορών.
Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión llevada a cabo desde ... περαιτέρω

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión llevada a cabo desde 1990 por Instituto MEFF, como reflejo en el ámbito de la formación del proceso de integración del conjunto de mercados de valores y sistemas de compensación y liquidación existentes en España. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη