επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία

Anglolang Academy of English

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία

Anglolang Academy of English

Αυτό το μάθημα είναι για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα ήθελαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τη χρήση της τεχνολογίας τους σε παιδαγωγικά πλαίσια. Πρωινές συνεδρίες επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της γλώσσας, όπου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη χρήση των αγγλικών. Οι συνεδρίες απόγευμα μεθοδολογία εισάγει φρέσκο ​​και επικοινωνιακές προσεγγίσεις στη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία.

Με βιώνει μια σειρά από πρακτικές τεχνικές διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες θα επεκτείνουν τις δικές τους ιδέες στην τάξη εργάζονται ενώ δροσιστικό και ανάπτυξη αγγλικής γλώσσας τους.

Με το τέλος των συμμετεχόντων στο μάθημα θα πρέπει: - Αύξηση της ευαισθητοποίησης τους για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη - Κεκτημένα νέες ιδέες για την παρακίνηση των σπουδαστών τους - Συγκεντρώθηκαν ένα χαρτοφυλάκιο των πόρων διδασκαλίας - Κοινές ιδέες και εμπειρίες - Αυξημένη συνειδητοποίηση του πόσο πολιτιστικών υποβάθρων μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική τάξη - Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο επαφών διδασκαλίας στην Ευρώπη Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο σε τακτές ημερομηνίες στη διάρκεια του έτους. Αν και είναι μια πορεία δύο εβδομάδων, είναι δυνατόν να ενταχθούν μόνο για μία εβδομάδα.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ανοικτή Εγγραφή
Duration
Διάρκεια
2 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - Scarborough, England
Ημερομηνία Έναρξης : Ανοικτή Εγγραφή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ανοικτή Εγγραφή
Ηνωμένο Βασίλειο - Scarborough, England
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών