Αυτό το μάθημα καλύπτει τις τελευταίες βασικές πρακτικές στην πρόβλεψη, το σχεδιασμό, την προμήθεια, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την εφοδιαστική.

Καλύπτει το πλαίσιο αναφοράς της επιχειρησιακής αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR) για συνεχή βελτίωση της απόδοσης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι προμηθευτές είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι για τον προσδιορισμό της ποιότητας και των αποτελεσμάτων. Η σωστή διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να σας βοηθήσει να συνεργαστείτε με υποστηρικτικούς προμηθευτές. Η εφαρμογή της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού παράγει τη σωστή παραγωγή, απαιτώντας σημαντική δέσμευση από τη δική σας ομάδα διαχείρισης.

115511_SupplyChainLogisticsManagement.jpg

Στόχοι

 • Αναγνωρίστε τις τάσεις και τις σύγχρονες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαχείριση της εφοδιαστικής
 • Προβλέψεις πρακτικής και τεχνικές βελτιστοποίησης αποθεμάτων
 • Αξιολογεί τις κατηγορίες στοιχείων και διατυπώνει κατάλληλες στρατηγικές προμήθειας
 • Περιγράψτε το ρόλο και τους στόχους της διαχείρισης των μεταφορών στην εφοδιαστική
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές αποθήκευσης προστιθέμενης αξίας
 • Εφαρμογή του πλαισίου αναφοράς της επιχειρησιακής αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR) για τη διαχείριση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει

Οι επαγγελματίες της αλυσίδας εφοδιασμού και της εφοδιαστικής, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται σε επιχειρησιακό, εποπτικό και διοικητικό επίπεδο. Επιπλέον, αυτό το μάθημα είναι ιδανικό για όσους επιδιώκουν να συμπληρώσουν την αλυσίδα εφοδιασμού και την εφοδιαστική εμπειρία τους με τις τελευταίες θεωρητικές γνώσεις που προετοιμάζονται για την ανάληψη μιας υψηλότερης θέσης.

Ενότητες

Ημέρα 1

Σύγχρονες τάσεις εφοδιασμού και εφοδιαστικής

 • Επισκόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Ο ρόλος της εφοδιαστικής
 • Βιωσιμότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού και εφοδιαστική
 • Διαμόρφωση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • 3PL
 • 4PL

Προβλέψεις υλικών και προγραμματισμός απογραφής

 • Ποιοτικές θεωρίες πρόβλεψης
 • Πίνακες πρόβλεψης
 • Σκέψεις ηγέτες
 • Τεχνική των Δελφών

Ημέρα 2

Ποσοτικές τεχνικές πρόβλεψης

 • Προβλέψεις εποχικής ζήτησης
 • Κινούμενος μέσος όρος
 • Σταθμισμένος κινητός μέσος όρος
 • Εκθετική εξομάλυνση
 • Σφάλμα πρόβλεψης
 • Προσδιορισμός μεροληψίας

Προσδιορισμός των ποσοτήτων οικονομικής τάξης

 • Προσδιορισμός σημείων επανακατάταξης
 • Στρατηγικές αναπλήρωσης
 • Μάρκα-προς-απόθεμα
 • Παραγγελία για παραγγελία
 • Συναρμολόγηση προς παραγγελία

Ημέρα 3

Στρατηγικές προμηθειών και αγορών

 • Ρόλος των προμηθειών
 • Ροές διαδικασιών προμηθειών
 • Στρατηγικές προμήθειας
 • Διαχείριση προμηθευτών
 • Συνεργασίες και συμμαχίες

Ο ρόλος της μεταφοράς και της ναυτιλίας στην εφοδιαστική

 • Ορισμός της διαχείρισης του στόλου
 • Στόχοι και κόστος διαχείρισης του στόλου
 • Λειτουργίες μεταφοράς
 • Βελτιστοποιημένη δρομολόγηση και κύλιση
 • Incoterms για το διεθνές εμπόριο

Ημέρα 4

Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική

 • Σχεδιασμός δικτύου αποθήκευσης
 • Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου
 • Δραστηριότητες που προσφέρουν αξία
 • Αποθέματα, κτηνοτροφικές αποθήκες και συλλογές
 • Cross-docking, διάρρηξη και ενοποίηση
 • Ανάμειξη, αναβολή και συναρμολόγηση προς παραγγελία
 • Εξοπλισμός και εργαλεία αποθήκευσης
 • Αντίστροφη εφοδιαστική

Ημέρα 5

Πλαίσιο αναφοράς επιχειρησιακής αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR) για τη διαχείριση επιδόσεων

 • Επισκόπηση πλαισίου SCOR
 • Προσδιορισμός μετρήσεων SCOR επιπέδου 1, 2 και 3 SCOR
 • Προσαρμογή μετρήσεων SCOR επιπέδου 4
 • Ορισμός στόχων απόδοσης
 • Συνεχής βελτίωση της απόδοσης
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε34 περισσότερα μαθήματα αποConvertas »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 27, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,995 USD
ΦΠΑ για ένα σεμινάριο πέντε ημερών που θα διεξαχθεί σε ένα συνεδριακό κέντρο ξενοδοχείου στο Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών, το μεσημεριανό και το καφέ.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Άλλη