Μάθημα: Βιομηχανία τουρισμού και ψυχαγωγίας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος


Το πρόγραμμα σπουδών της βιομηχανίας τουριστικών και ψυχαγωγικών επιχειρήσεων στοχεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επαγγελματιών ικανών να ερευνήσουν, να αναλύσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον τουρισμού και ψυχαγωγίας και να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στη δημιουργία και διαχείριση εταιρειών τουρισμού, ψυχαγωγίας και ευεξίας, καθιστώντας καινοτόμες αποφάσεις, αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξη και οργάνωση στοχευμένων πακέτων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει όχι μόνο στην ανάπτυξη επαγγελματικών ειδικών ικανοτήτων, αλλά και στην ευρεία ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, αξιών, ανταπόκρισης στον τρέχοντα ειδικό τουρισμού και ψυχαγωγίας, διευθυντικές ικανότητες, με βάση τη μεταφορά γνώσεων και την ανάλυση, κριτική αξιολόγηση, πρόβλημα- επίλυση, την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Lithuania Business University of applied sciences (LBUAS) is a modern, open to society and independent higher education institution founded in 1994 that prepares professionals in social and physical s ... περαιτέρω

Lithuania Business University of applied sciences (LBUAS) is a modern, open to society and independent higher education institution founded in 1994 that prepares professionals in social and physical sciences who are focused on Lithuanian and European labor market. LTVK entails promising career opportunities, international exchange, and leisure time typical for students. Διαβάστε Λιγότερα
Νομός Κλαϊπέντα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη