Μάθημα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης - δεξιοτήτων στον σχεδιασμό αξιολόγησης και αξιολόγησης

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μάθημα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης - δεξιοτήτων στον σχεδιασμό αξιολόγησης και αξιολόγησης

Damelin Part Time

Μαθήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Σχεδίαση Αξιολόγησης και Αξιολόγησης


Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια Δήλωση Αποτελεσμάτων του ETDP SETA που θα περιγράφει τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται από την Αξιολόγηση και τις πιστώσεις που επιτεύχθηκαν. Όλοι οι αρμόδιοι αξιολογητές πρέπει να λάβουν Δήλωση Αποτελεσμάτων από το ETDA SETA και στη συνέχεια να εγγραφούν με έναν ή περισσότερους SETA στον τομέα τους εμπειρογνωμοσύνης πριν προβούν σε αξιολογήσεις.


Προυποθέσεις εισόδου

  •     Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στο NQF Level 4 / Βαθμός 12 ή ισοδύναμο.
  •     Αρμοδιότητες στον σχετικό τομέα στον οποίο θα διεξάγουν και σχεδιάζουν αξιολογήσεις.Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό αποκλείει το χρόνο να ολοκληρωθούν οι εργασίες, η έρευνα και η αυτοδιδασκαλία. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα.


Εισαγωγή μαθήματος

Οι εκπαιδευόμενοι που επιτυγχάνουν αυτά τα πρότυπα μονάδας θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να διεξάγουν αξιολογήσεις στο πεδίο της εμπειρογνωμοσύνης τους. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει επίσης τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης, μέσα σε ένα πλαίσιο βασισμένο στα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα χαρτοφυλάκιο αποδείξεων για να υποστηρίξουν τα σχετικά συμπεράσματα του αξιολογητή. Ο εκπαιδευόμενος θα υποστηριχθεί και θα καθοδηγήσει για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
40 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών