Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης ή των υπηρεσιών, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς, δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, είτε πρόκειται για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση ή για μια πολυεθνική εταιρεία. Το μάθημα αυτό ενισχύει περαιτέρω τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λειτουργικές δυνατότητες για να διευκολύνει αποτελεσματικά το σχεδιασμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός δικτύου διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Με τη συμπλήρωση αυτού του μαθήματος, η σουίτα των υπαρχουσών δεξιοτήτων του φοιτητή που απαιτείται για τη διαχείριση των πόρων, των δυνατοτήτων και των λειτουργιών επιχειρησιακής λειτουργίας, δια- και οργανωτικά, βελτιώνεται σημαντικά για ανώτερη απόδοση και δημιουργία αξίας.

Το μάθημα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση από τους επαγγελματίες της φύσης, του πλαισίου και της συμβολής των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των λειτουργιών διαχείρισης λειτουργιών στο οργανωτικό πλαίσιο.

Οι επιλογές καριέρας περιλαμβάνουν τις θέσεις σε επίπεδο διαχείρισης σε τομείς παροχής υπηρεσιών και σε περιοχές που συνδέονται παραδοσιακά με τη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε57 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Technology Sydney »

Τελευταία ενημέρωση November 25, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
19,580 AUD
σε AUD ανά 24cp συνεδρία
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη