Πιστοποιητικό στην αστική και περιβαλλοντική μηχανική

Tufts University - School of Engineering

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πιστοποιητικό στην αστική και περιβαλλοντική μηχανική

Tufts University - School of Engineering

Σχετικά με την ΕΟΚ

Τι είναι η Πολιτική και η Περιβαλλοντική Μηχανική;

Η Πολιτική Μηχανική και η Περιβαλλοντική Μηχανική (CEE) είναι ένας από τους πιο ποικίλους κλάδους της μηχανικής, που περιλαμβάνουν μηχανική περιβάλλοντος και υδατικών πόρων, μηχανική γεωσυστημάτων, μηχανική δημόσιας υγείας και δομική μηχανική. Οι πολιτικοί και περιβαλλοντικοί μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία δομών και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για το περιβάλλον και την υποδομή μιας βιώσιμης κοινωνίας. Παραδοσιακά, αυτές οι δομές περιελάμβαναν κτίρια, αυτοκινητοδρόμους, σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, σήραγγες, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομους, γέφυρες και φράγματα. Σήμερα, οι πολιτικοί και περιβαλλοντικοί μηχανικοί εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα μηχανικών και φυσικών συστημάτων που συμβάλλουν στη σύγχρονη κοινωνία και προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και δοκιμή νέων υλικών, την παρακολούθηση και αποκατάσταση της δομικής υγείας, τη διαχείριση και την προστασία των λεκανών απορροής και ύδρευσης, τη μαθηματική μοντελοποίηση χτισμένων και φυσικών περιβαλλόντων, τη βιοαποικοδόμηση και την εκτίμηση της έκθεσης.

Η πρακτική της αστικής και περιβαλλοντικής μηχανικής χωρίζεται σε έναν αριθμό λειτουργικών περιοχών. Το τμήμα προσφέρει επαγγελματικά πτυχιακά προγράμματα με εξειδικευμένες δυνατότητες σε τέσσερις από αυτούς τους τομείς: περιβαλλοντική μηχανική, μηχανική γεωσυστημάτων, δομική μηχανική και μηχανική υδατικών πόρων.

Οι περιβαλλοντικοί μηχανικοί προσπαθούν να βελτιώσουν την ευημερία της κοινωνίας μέσω του σχεδιασμού και του σχεδιασμού εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, της επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας στα περιβάλλοντα διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής.

Οι μηχανικοί της Geosystems ειδικεύονται στη μελέτη της μηχανικής εδάφους και των πετρωμάτων και στην ανάλυση προβλημάτων απόκρισης του εδάφους στα φορτία, τη ροή των υπόγειων υδάτων και τις περιβαλλοντικές προσμείξεις. Οι μηχανικοί της Geosystems αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με κατολισθήσεις και σεισμούς και σχεδιάζουν ποικίλες δομές εδάφους όπως φράγματα, ανάχωμα, χώρους υγειονομικής ταφής και δομές συγκράτησης για τοποθεσίες επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και θεμέλια για γέφυρες, κτίρια και υπεράκτιες πλατφόρμες.

Οι διαρθρωτικοί μηχανικοί διερευνούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό, την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παρακολούθηση της υγείας κτιρίων, γεφυρών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων υποδομής. Επίσης, μελετούν την υλική μηχανική μέσω πειραματικού χαρακτηρισμού, θεωρητικών θεωριών και αριθμητικών προσομοιώσεων συμπεριφοράς ελαστικής και ανελαστικής ύλης.

Οι μηχανικοί υδατικών πόρων ασχολούνται με το σχεδιασμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των συστημάτων υδατικών πόρων. Οι μηχανικοί των υδάτινων πόρων συμμετέχουν σε έργα που ξεκινούν από το σχεδιασμό και τη λειτουργία έργων ελέγχου των πλημμυρών, υδροηλεκτρικών σταθμών, συστημάτων ύδρευσης και ομβρίων, στη διαχείριση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας των φυσικών υδάτινων πόρων όπως οι ποταμοί, οι λίμνες, και εκβολές ποταμών.

Πιστοποιητικό αστικού και περιβαλλοντικού μηχανικού

Μια σειρά προχωρημένων προγραμμάτων πιστοποιητικών στην Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική προσφέρεται, με μερική ή πλήρη απασχόληση, σε ειδικευμένους φοιτητές που αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα πιστοποίησης για κάθε μαθητή είναι εξατομικευμένο έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν πολλοί διαφορετικοί τομείς εστίασης στην Πολιτική και την Περιβαλλοντική Μηχανική. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τέσσερα μαθήματα θα επικαιροποιήσει τις δεξιότητές σας και θα διευρύνει τις γνώσεις σας στην Πολιτική και Περιβαλλοντική Μηχανική, μέσω ενός "σχεδιασμού δικού σας πιστοποιητικού ειδικότητας" που διδάσκει η φημισμένη σχολή Tufts.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση December 9, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
20,208
Locations
Ηνωμένες Πολιτείες - Medford, Massachusetts
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Domestic: Dec. 31
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Domestic: Aug. 1
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Medford, Massachusetts
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Domestic: Dec. 31
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αυγ. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Medford, Massachusetts
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Domestic: Aug. 1
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Βίντεο

Tufts School of Engineering Welcomes International Students