Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Για ποιο είναι αυτό το μάθημα;

Αυτό το προσόν είναι κατάλληλο για αυτόνομα άτομα που αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις διαχείρισης έργων σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων.

Οι τίτλοι εργασίας για αυτούς τους ρόλους μπορούν να περιλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους, διαχειριστές έργων, αξιωματούχους ποιότητας και φορείς εκμετάλλευσης μικρών επιχειρήσεων. Τα άτομα σε αυτούς τους ρόλους μπορεί να είναι μέλη μιας ομάδας έργου, χωρίς άμεση ευθύνη για τα συνολικά αποτελέσματα των έργων. Κατά κύριο λόγο, οι ρόλοι αυτοί θα υποστηρίζουν ευρύτερες δραστηριότητες έργων.

Το μάθημα είναι κατάλληλο για τοπικούς και ξένους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση σε πλήρη απασχόληση μέσα στο περιβάλλον της τάξης.

Περίληψη αξιολόγησης

Η θεωρία και οι πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες αξιολογούνται σε ένα περιβάλλον τάξης και ολοκληρώνονται με βάση μια μονάδα ανά μονάδα χρησιμοποιώντας μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης μπορούν να καλύπτουν γραπτές ερωτήσεις, σενάρια, έργα, ομαδικές δραστηριότητες, παρατηρήσεις και παρουσιάσεις.

Οι σπουδαστές θα πρέπει επίσης να ολοκληρώνουν τις εργασίες αξιολόγησης στον δικό τους χρόνο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι πιθανοί μαθητές για αυτό το μάθημα είναι οι σπουδαστές που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους στη διαχείριση έργων.

Αυτό το μάθημα μπορεί να οδηγήσει σε ρόλους όπως ο διαχειριστής του έργου, ο αναλυτής έργου, ο υπεύθυνος έργου και ο υπεύθυνος αρχείων έργων.

Λειτουργία παράδοσης

Για κάθε μονάδα, οι φοιτητές θα πρέπει να φοιτούν σε μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο και να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες μεμονωμένων ρυθμίσεων και τα καθήκοντα αξιολόγησης.

Pathways

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις απαιτήσεις αξιολόγησης για το BSB41515 Certificate IV στην πρακτική διαχείρισης έργων θα λάβουν πιστοποιητικό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του BSB41515 Cert IV στην πρακτική διαχείρισης έργων μπορείτε να εγγραφείτε στο BSB51415 Diploma of Project Management.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα ημερήσια ωράρια θα αποτελούνται από 4 συνεδρίες που θα παραδοθούν σε 2 ημέρες αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση:

Ημέρα 1

(Συνεδρία 1) 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

(Συνεδρία 2) 1:30 μ.μ. - 5:30 μ.μ.

Ημέρα 2

(Συνεδρία 1) 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

(Συνεδρία 2) 1:30 μ.μ. - 5:30 μ.μ.

* Παρακαλώ σημειώστε ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει. Η FOCUS διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα όλων των τάξεων ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των προγραμμάτων. Κάθε παρτίδα VET σε ένα μάθημα έχει διατεθεί με χώρο για 16 ώρες την εβδομάδα. Η 4ωρη αυτοδίδακτη εκμάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη ή εκτός πανεπιστημιούπολης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο εργαστηρίου υπολογιστών ή χώρο της τάξης βάσει της διαθεσιμότητας.

Μονάδες ικανότητας

  • BSBPMG409 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης του αντικειμένου του έργου
  • BSBPMG410 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης χρόνου του έργου
  • BSBPMG411 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης ποιότητας έργου
  • BSBPMG412 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κόστους έργου
  • BSBPMG417 Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κύκλου ζωής έργου
  • BSBPMG413 Εφαρμόστε προσεγγίσεις διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του έργου
  • BSBPMG414 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνιών έργου
  • BSBPMG418 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης πληροφοριών και επικοινωνιών έργου
  • BSBPMG415 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνου έργου

Προυποθέσεις εισόδου

Έτος 12 Ολοκληρώθηκε (ή ισοδύναμο στην πατρίδα) / 5.5 Ielts ή ισοδύναμο

2018 Ημερομηνίες λήψης

15 Ιανουαρίου / 19 Φεβρουαρίου / 09 Απριλίου / 14 Μαΐου / 2 Ιουλίου / 06 Αυγούστου / 24 Σεπτεμβρίου / 29 Οκτωβρίου

Δίδακτρα μαθήματος

Δίδακτρα: AU $ 3000

Χρέωση υλικού: AU $ 100

Τέλη εγγραφής: AU $ 200

Διάρκεια και ρυθμίσεις μελέτης

26 εβδομάδες

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε9 περισσότερα μαθήματα αποFOCUS LEARNING »

Τελευταία ενημέρωση July 26, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
26 Εβδομάδες
Τιμή
3,000 AUD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αυγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη