Μάθημα Διοίκησης Γραφείου - Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση (IBS)


Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος δεξιοτήτων, η IBS θα εκδώσει στους μαθητές μια επιστολή αποτελεσμάτων που θα περιγράφει τις ενότητες και τις πιστώσεις που θα αποκτήσουν. Μόνο μετά την ολοκλήρωση 3 ενοτήτων προς πλήρη εξειδίκευση ο φοιτητής θα λάβει πιστοποιητικό με έγκριση FASSET. Τα αποτελέσματα των μαθητών θα καταγράφονται στη βάση δεδομένων IBS National Learner Records εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση.


Προυποθέσεις εισόδου

  •     Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στο NQF 2 / βαθμός 10 ή ισοδύναμο
  •     Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή του Μαθηματικού Αλφαβητισμού στο NQF 2 / βαθμός 10 ή ισοδύναμο
  •     Η εισαγωγή μπορεί να υποβληθεί σε συνέντευξη με έναν ακαδημαϊκό υπάλληλο


Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 65 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση τις θεωρητικές ώρες του NQF. Αυτό αποκλείει το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, η έρευνα και η αυτοδιδασκαλία. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα.


Εισαγωγή μαθήματος

Αυτό το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων είναι μέρος του προγράμματος IBS National Certificate: Business Administration στο NQF Level 3 και έχει σχεδιαστεί για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για τη λειτουργία διοίκησης σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση σε οποιοδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη εμπορικών οργανισμών όπως οι σύλλογοι και Φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η διοίκηση αναφέρεται σε γραμματείς, διοικητικούς βοηθούς, διαχειριστές και υπαλλήλους. Μέσω της δημιουργίας καθημερινών δεξιοτήτων διοίκησης, διδάσκει στον εκπαιδευόμενο να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της αριστείας των υπηρεσιών. Το πλήρες προσόν καταγράφεται με βάση την επαγγελματική πιστοποίηση: Business Administration (PQBA), με SAQA ID 60650 (120 μονάδες).


Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
65 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη