Μάθημα Ασφαλίσεων - Δεξιότητες Πρόγραμμα 2 για Μακροχρόνια Ασφάλιση


Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια επιστολή Damelin Αποτελέσματα που θα περιγράφει τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται και εάν το PoE κριθεί ικανό, ο Damelin θα υποβάλει αίτηση στο INSETA για λογαριασμό του εκπαιδευόμενου για το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων 2 στην Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση: SAQA ID 49649 Πιστώσεις 35) που θα χορηγηθούν.


Προυποθέσεις εισόδου

  • Εάν γίνεται με πλήρη απασχόληση:
  • Επικοινωνία στο Επίπεδο 3 / Βαθμίδα 11 του NQF
  • Μαθηματικός Γραμματισμός στο Επίπεδο 3 / Επίπεδο 11 του NQF
  • Αλφαβητισμός Υπολογιστών στο NQF Επίπεδο 3 / Βαθμός 11
  • Εάν γίνεται με μερική απασχόληση:
  • Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της Αριθμητικότητας και της Γραμματείας (1η και 2η γλώσσα) στο βαθμό 12 ή ισοδύναμο
  • Το CAT έχει εγκριθεί, εξαιρώντας έτσι τον εκπαιδευόμενο από το να κάνει τις βασικές αρχές
  • Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή του αλφαβητισμού υπολογιστών στο επίπεδο NQF Level 3 / Grade 11 ή ισοδύναμοΔιάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 133 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση τις θεωρητικές ώρες του NQF. Αυτό αποκλείει το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, η έρευνα και η αυτοδιδασκαλία. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα.


Εισαγωγή μαθήματος

Το πρόγραμμα δεξιοτήτων 2 για τη μακροπρόθεσμη ασφάλιση προορίζεται για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ή βρίσκονται σε περιβάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που απαιτεί βασική εισαγωγή στην κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης, τη νομοθεσία και τη συμμόρφωση, την εξυπηρέτηση πελατών, τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τη μακροπρόθεσμη ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων αποτελεί μέρος πιστοποιημένου πλήρους πιστοποιητικού INSETA: Πιστοποιητικό FET: Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση, SAQA ID 49649, Επίπεδο 4.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
133 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη