Πορεία στο πρόγραμμα ασφάλισης - δεξιοτήτων 3 σε μακροπρόθεσμη ασφάλιση

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πορεία στο πρόγραμμα ασφάλισης - δεξιοτήτων 3 σε μακροπρόθεσμη ασφάλιση

Damelin Part Time

Μαθήματα Ασφάλισης - Προγράμματα Δεξιοτήτων 3 στη Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση


Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια επιστολή Damelin Αποτελέσματα που θα περιγράφει τα πρότυπα μονάδων που καλύπτονται και εάν το PoE κριθεί ικανό, ο Damelin θα υποβάλει αίτηση στο INSETA για λογαριασμό του εκπαιδευόμενου για το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων 3 στην Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση: SAQA ID 49649 Πιστώσεις 22) που θα απονεμηθούν.


Προυποθέσεις εισόδου

Εάν γίνεται με πλήρη απασχόληση:
• Επικοινωνία στο NQF Επίπεδο 3 / Βαθμός 11
• Μαθηματικός αλφαβητισμός στο Επίπεδο 3 / Βαθμίδα 11 του NQF
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Η /
Εάν γίνεται με μερική απασχόληση:
• Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της Αριθμητικότητας και της Γραμματείας (1η και 2η γλώσσα) στο βαθμό 12 ή ισοδύναμο
• Το CAT έχει εγκριθεί, εξαιρώντας έτσι τον εκπαιδευόμενο από το να κάνει τις βασικές αρχές
• Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της Αλφαβητιστικής Πληροφορικής στο NQF Level 3 / Grade 11 ή ισοδύναμο


Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 84 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση τις θεωρητικές ώρες του NQF. Αυτό αποκλείει το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, η έρευνα και η αυτοδιδασκαλία. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα.


Εισαγωγή μαθήματος

Το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων 3 στον τομέα της μακροπρόθεσμης ασφάλισης προορίζεται για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ή βρίσκονται σε περιβάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που απαιτεί μια βασική εισαγωγή στη νομοθεσία και το οικονομικό αλφαβητισμό. Το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων αποτελεί μέρος πιστοποιημένου πλήρους πιστοποιητικού INSETA: Πιστοποιητικό FET: Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση, SAQA ID 49649, Επίπεδο 4.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
84 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών