Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μαθήματα Ασφάλισης - Προγράμματα Δεξιοτήτων 3 στη Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση


Πιστοποίηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μια επιστολή Damelin Αποτελέσματα που θα περιγράφει τα πρότυπα μονάδων που καλύπτονται και εάν το PoE κριθεί ικανό, ο Damelin θα υποβάλει αίτηση στο INSETA για λογαριασμό του εκπαιδευόμενου για το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων 3 στην Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση: SAQA ID 49649 Πιστώσεις 22) που θα απονεμηθούν.


Προυποθέσεις εισόδου

Εάν γίνεται με πλήρη απασχόληση:
• Επικοινωνία στο NQF Επίπεδο 3 / Βαθμός 11
• Μαθηματικός αλφαβητισμός στο Επίπεδο 3 / Βαθμίδα 11 του NQF
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Η /
Εάν γίνεται με μερική απασχόληση:
• Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της Αριθμητικότητας και της Γραμματείας (1η και 2η γλώσσα) στο βαθμό 12 ή ισοδύναμο
• Το CAT έχει εγκριθεί, εξαιρώντας έτσι τον εκπαιδευόμενο από το να κάνει τις βασικές αρχές
• Γνώση, κατανόηση και εφαρμογή της Αλφαβητιστικής Πληροφορικής στο NQF Level 3 / Grade 11 ή ισοδύναμο


Διάρκεια του μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 84 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση τις θεωρητικές ώρες του NQF. Αυτό αποκλείει το χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, η έρευνα και η αυτοδιδασκαλία. Κάθε πανεπιστημιούπολη του Damelin έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τα βράδια ή τα Σάββατα.


Εισαγωγή μαθήματος

Το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων 3 στον τομέα της μακροπρόθεσμης ασφάλισης προορίζεται για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ή βρίσκονται σε περιβάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που απαιτεί μια βασική εισαγωγή στη νομοθεσία και το οικονομικό αλφαβητισμό. Το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων αποτελεί μέρος πιστοποιημένου πλήρους πιστοποιητικού INSETA: Πιστοποιητικό FET: Μακροπρόθεσμη Ασφάλιση, SAQA ID 49649, Επίπεδο 4.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
84 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη