Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Σκεπτικό του μαθήματος κατάρτισης - Οικο-πόλεις: Πολιτικές για την αειφόρο ενέργεια

Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει πλέον σε κατοικημένες περιοχές, ενώ κάθε χρόνο υπολογίζονται περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή η ραγδαία αστική ανάπτυξη οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και υπερβολικές απαιτήσεις σε υπηρεσίες και υποδομές. Η κατανάλωση ενέργειας έχει αυξηθεί δραστικά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν βιώσιμες αστικές ενεργειακές πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική χρήση της γης, τις μεταφορές, τα βιώσιμα κτίρια και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά.

Μαθήματα μαθημάτων


• Θέμα 1: Έννοιες και στρατηγικές συστημικές προσεγγίσεις για την αειφόρο αστικοποίηση


• Θέμα 2: Οικολογική αποκατάσταση στην Κορέα: σχεδιασμός, τεχνικές και εμπειρίες


• Θέμα 3: Βιώσιμη αστική ενέργεια: από ιδέες σε πολιτικές, στρατηγικές και μέσα


• Θέμα 4: Εναλλακτική ενέργεια: ανανεώσιμες κατηγορίες, κόστος και οι επιπτώσεις τους


• Θέμα 5: Σχεδιασμός και διαχείριση ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ομάδα-στόχος


Το μάθημα απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου, ηγέτες πόλεων και κοινοτήτων, όπως δημάρχους και σύμβουλοι, ανώτεροι υπάλληλοι της κεντρικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα από την Ασία.

Στόχοι μαθήματος


Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Κατανόηση της τελευταίας σκέψης σχετικά με την αειφορία και την οικολογική αποκατάσταση των πόλεων


• Περιγράψτε τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της κατανάλωσης ενέργειας


• Ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων τοπικών ενεργειακών σχεδίων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.

Μεθοδολογία


Διαλέξεις, συζήτηση, ασκήσεις, ομαδική εργασία και επιτόπιες επισκέψεις. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν τις ενεργειακές πολιτικές στην Κορέα και θα επισκεφθούν ποικίλα περιβαλλοντικά έργα που υλοποιούνται στα επίπεδα της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συμμετοχής της κοινότητας, όπως το έργο ανασυγκρότησης Chonggye Eco στην πόλη Σεούλ και νέα έργα στην πόλη. Οι συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν ένα ατομικό σχέδιο δράσης.

Ημερομηνίες: 1 Απριλίου - 18 Απριλίου 2019

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποIHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

Τελευταία ενημέρωση July 10, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 2019
Duration
3 Εβδομάδες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
2,750 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Απρ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη

Green Cities for Eco-efficiency (ECO)