Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πληροφορία κλειδί

 • Κωδικός Μαθήματος: OPM104
 • Διάρκεια: 2 εβδομάδες
 • Χρέωση: £ 4095

Περίγραμμα μαθήματος

Ο ρόλος των προμηθειών στην αλυσίδα αξίας

 • Σημασία της προμήθειας προς τις επιχειρήσεις
 • Ταξινόμηση αγορών αγαθών και εξοπλισμού
 • Νέες εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις
 • Ηλεκτρονική προμήθεια

Η Διαδικασία Διαχείρισης Προμηθειών

 • Πρωταρχικά καθήκοντα και αρμοδιότητες της υπηρεσίας προμηθειών
 • Υποστήριξη του εσωτερικού πελάτη
 • Επαγγελματισμός της αγοράς με την προσφορά αξίας για τα χρήματα
 • Πώς εξελίσσεται η διαχείριση αγορών και προμήθειας με την πάροδο του χρόνου

Λήψη αποφάσεων στις δημόσιες συμβάσεις

 • Δημιουργία της δήλωσης απαίτησης
 • Προμηθευτής προέλευσης
 • Αξιολόγηση και ανάθεση του προμηθευτή
 • Διαπραγμάτευση

Κίνδυνος προμηθειών

 • Γιατί η διαχείριση των κινδύνων είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της προμήθειας
 • Τυπικοί κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Αξιολόγηση της πιθανότητας και ανάλυση των επιπτώσεων
 • Μέθοδοι διαχείρισης του κινδύνου προμηθειών
 • Ο ρόλος των συμβάσεων ως εργαλείου διαχείρισης κινδύνου

Αγορά Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 • Γιατί η αγορά υπηρεσιών είναι διαφορετική
 • Ταξινόμηση των υπηρεσιών
 • Διαχείριση Συμβολαίων για τον κατασκευαστικό κλάδο
 • Διαχείριση της απόδοσης στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Διαχείριση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Σχεδιασμός απαιτήσεων υλικών
 • Βασικές δομές εφοδιαστικής
 • Διαχείριση just-in-time
 • Στοιχεία του συστήματος πληροφοριών για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Προβλήματα συντονισμού μεταξύ προμηθειών και υλικοτεχνικής υποστήριξης

Οργάνωση και δομή

 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της προμήθειας στον οργανισμό
 • Επίπεδα καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσίας
 • Οργανωτικές δομές στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων
 • Προφίλ εργασίας

Προμήθειες και επιχειρηματική στρατηγική

 • Προμήθεια και ανταγωνιστική στρατηγική
 • Ολοκλήρωση των δημόσιων συμβάσεων στην επιχειρηματική στρατηγική
 • Αριστεία προμηθειών
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίων προμηθειών
 • Παγκόσμια προμήθεια

Μετρήσεις απόδοσης και διακυβέρνηση

 • Πώς αξιολογείτε την απόδοση των προμηθευτών και των εργολάβων μας;
 • Καθορισμός των μέτρων απόδοσης ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
 • Χρησιμοποιώντας εργαλεία ηλεκτρονικής προμήθειας για την επίτευξη αποτελεσματικής και διαφανούς εσωτερικής διαδικασίας
 • Ο έλεγχος των συμβάσεων ως εργαλείο διαχείρισης

Αειφόρες προμήθειες

 • Αξιοποιώντας την αξία των χρημάτων μέσω των βιώσιμων προμηθειών
 • Προβληματισμοί τριπλής γραμμής
 • "Αξία στο εσωτερικό της χώρας" και άλλες ευθύνες στις δημόσιες συμβάσεις
 • Ανάπτυξη και βελτίωση μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού
 • Παραδείγματα προσεγγίσεων: με βάση τα προϊόντα και με βάση τον προμηθευτή

Στοχευμένο κοινό

 • Επαγγελματίες διαχειριστές στο εμπόριο και τη βιομηχανία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας ή της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας της προμήθειας και της προμήθειας των οργανώσεών τους.
 • Όσοι εποπτεύουν το προσωπικό προμηθειών άμεσα ή έμμεσα.
 • Όσοι προέρχονται από μη-προμήθειες και ενδιαφέρονται για τις τελευταίες εξελίξεις στις προμήθειες.
 • Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια και τη διαχείριση της προσφοράς με την ευρύτερη έννοια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να καταλάβετε:

 • Ο ρόλος και η σημασία της λειτουργίας της προμήθειας στην αλυσίδα αξίας.
 • Τα κύρια καθήκοντα και οι ευθύνες της αγοράς.
 • Οι διάφοροι ρόλοι σε μια μονάδα λήψης αποφάσεων αγοράς.
 • Πώς να διαχειριστείτε τον κίνδυνο προμηθειών.
 • Οι συγκεκριμένοι τομείς προσοχής στον προσδιορισμό των υπηρεσιών και στην επιλογή και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Οι βασικές έννοιες της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Η διάρθρωση της λειτουργίας των προμηθειών στους οργανισμούς.
 • Ο αυξανόμενος στρατηγικός ρόλος της λειτουργίας προμηθειών.
 • Οι μέθοδοι και οι τεχνικές μέτρησης της απόδοσης των συμβάσεων.
 • Ο ρόλος και η σημασία της διακυβέρνησης στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Πώς να αναπτύξετε βιώσιμες προμήθειες.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε131 περισσότερα μαθήματα αποLondon Business Training & Consulting »

Τελευταία ενημέρωση September 27, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 8, 2019
Νοεμ. 2019
Duration
2 Εβδομάδες
Τιμή
4,095 GBP
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 8, 2019
Ημερομηνία λήξης
Ιούλιος 19, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Νοεμ. 4, 2019
Ημερομηνία λήξης
Νοεμ. 15, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Μαρτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούλιος 8, 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Ιούλιος 19, 2019

Νοεμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Νοεμ. 4, 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Νοεμ. 15, 2019

Μαρτ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη