Προπαρασκευαστικό έτος - Ρουμανική γλώσσα

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Το μονοετές, πλήρους φοίτησης ακαδημαϊκό πρόγραμμα στα Ρουμανικά ως Ξένη Γλώσσα απευθύνεται σε αλλοδαπούς πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν είσοδο σε ένα πρόγραμμα πτυχίου Ρουμανίας (σε πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο), καθώς και μεταπτυχιακούς και προχωρημένα προγράμματα κατάρτισης σε διάφορους τομείς. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης τις ανάγκες των ομογενών που εργάζονται στη Ρουμανία και που θέλουν να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση γλώσσας.

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διεθνών φοιτητών στην ανάγνωση, τη γραφή, την ακρόαση και την ομιλία στα ρουμανικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν φτάσει στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Εκτός από τις 22 ώρες επικοινωνίας την εβδομάδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εξωσχολικές δραστηριότητες για να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς φοιτητές κατανοούν τη ρουμανική ακαδημαϊκή ζωή και τον πολιτισμό. Διοργανώνονται τακτικά διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκδρομές και επισκέψεις ντοκιμαντέρ σε άλλες πόλεις και τουριστικά αξιοθέατα για να εξασφαλιστεί η κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική ένταξη.

134828_pexels-photo-1595391.jpeg

Δομή του προγράμματος

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αριθμός ωρών / εβδομάδα Ακαδημαϊκές πιστώσεις / εξάμηνο
Πρώτο εξάμηνο (14 εβδομάδες)
Πρακτικό μάθημα ρουμανικής γλώσσας (CEFR Επίπεδα A1 και A2) 23 25
Πολιτισμός και Πολιτισμός της Ρουμανίας (Ενότητα 1) 2 5
Δεύτερο εξάμηνο (14 εβδομάδες)
Πρακτικό μάθημα ρουμανικής γλώσσας (CEFR Επίπεδα B1 και B2) 18 20
Πολιτισμός και Πολιτισμός της Ρουμανίας (Ενότητα 2) 2 5
Ρουμανική γλώσσα για συγκεκριμένους σκοπούς - (1 μάθημα που θα εκλεγεί από τα ρουμανικά για ιατρικούς / επιχειρηματικούς / τεχνικούς / ανθρωπιστικούς σκοπούς / νομικούς και κοινωνικούς τομείς) 5 5

Διδασκαλία και αξιολόγηση

Αυτό το μάθημα διδάσκεται από μια ομάδα έμπειρων μελετητών και χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και μαθημάτων one-to-one. Οι μαθητές έχουν συνήθως είκοσι ώρες προγραμματισμένου χρόνου επικοινωνίας ανά εβδομάδα. Επιπλέον, το προσωπικό είναι διαθέσιμο κάθε εβδομάδα για εκμάθηση one-to-one.

Η αξιολόγηση αποτελείται από ένα συνδυασμό μεθόδων, που κυμαίνονται από την αξιολόγηση μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων δοκίμια, εργασίες, δημιουργική γραφή και άλλες εργασίες. δοκιμές προόδου · προφορικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και ομαδικών παρουσιάσεων και σεμιναρίων · μεμονωμένες ερευνητικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων έργων βιβλιοθήκης.

Πιστοποίηση

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα και ολοκληρώνουν την τελική εξέταση θα λάβουν Πιστοποιητικό Επάρκειας στη Ρουμανική Γλώσσα - Επίπεδο B2 . Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας της Ρουμανίας. Ως εκ τούτου, τα πιστοποιητικά ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δίδακτρα

Δίδακτρα και έξοδα του προγράμματος:

  • Δίδακτρα για πολίτες ΕΕ / ΕΟΧ (ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020): 2.000 RON / ακαδημαϊκό έτος
  • Δίδακτρα για αλλοδαπούς πολίτες από κράτη μέλη εκτός ΕΕ (ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020), καταβλητέα εκ των προτέρων για ένα ακαδημαϊκό έτος: 1.980 € / ακαδημαϊκό έτος
  • Χρέωση επεξεργασίας αρχείων: 50 €, πληρωτέο πριν από την υποβολή της αίτησης εισδοχής.

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι τραπεζικές προμήθειες καλύπτονται πλήρως από τους αιτούντες!

Τα δίδακτρα και άλλα διοικητικά τέλη θα μεταφερθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα τράπεζας: Banca Transilvania (BT) Alba Iulia
SWIFT: BTRLRO22 ALBA IULIA
IBAN: RO 37 BTRLEURCRT 000 6338302
Δικαιούχος: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Δημοσιονομικός Κώδικας: 5665935

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο international_uab@yahoo.com, relint@uab.ro

Στείλτε τακτικά τα πλήρη αρχεία σας στην ακόλουθη διεύθυνση έως τις 30 Αυγούστου 2020:

1 Δεκέμβρη 1918 Πανεπιστήμιο της Alba Iulia
Κέντρο Διεθνών Σχέσεων
5 Gabriel Bethlen Street, 510009 Alba Iulia, Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση Απρ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... περαιτέρω

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη