• Τιμή: 3.500 ευρώ Υποτροφία 40% - 2.100 ευρώ
 • Χρηματοδότηση χωρίς τόκους και έκπτωση για καταβολή μετρητών.
 • Διάρκεια: 36 ECTS
 • Μεθοδολογία: Μικτή
 • Τόπος: Μαδρίτη
 • Δίπλωμα που αποκτήθηκε: Τίτλος από το Πανεπιστήμιο Nebrija και Τίτλος από τη IMF Business School
 • Εργασία και πρακτική ανταλλαγή

απαιτήσεις

Πανεπιστημιακό δί

παρουσίαση

IMF Business School εγκαινιάζει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διοίκησης (PDD), το οποίο στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή εκτέλεση σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. IMF είναι μέλος του The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) και του Συνδέσμου ΜΒΑ.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε στελέχη, επαγγελματίες και συμβούλους που επιδιώκουν να κάνουν ένα ποιοτικό άλμα στην καριέρα τους.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διοίκησης , διάρκειας 5 μηνών, διδάσκεται σε μικτή μορφή. Από τη μία πλευρά, στηρίζεται σε μια προηγμένη τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει στους σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στη μελέτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση ή τη διαθεσιμότητά τους. Ομοίως, οι συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο κατευθύνονται από ενεργούς ηγέτες επαγγελματιών στους αντίστοιχους τομείς.

Η μεθοδολογία υψηλής επίπτωσης που χρησιμοποιείται σε αυτό το Πρόγραμμα στη Διοικητική Ανάπτυξη έχει ως κύριο στόχο να τοποθετήσει τον σπουδαστή σε ένα πραγματικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιλύσει σε τάξεις καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει στην δική του εταιρεία.

Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο βασίζεται σε πλήρως ενημερωμένες πρακτικές περιπτώσεις, καθώς και σε στρογγυλά τραπέζια με κύρους επαγγελματίες και μαθήματα για την ενίσχυση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στις ενότητες. Όλα αυτά καθιστούν δυνατό κατά την παράδοση του προγράμματος να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ των φοιτητών, των ενεργών εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών του διαδικτύου.

Όλοι οι φοιτητές που θα περάσουν με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα θα αποκτήσουν διπλό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Nebrija και από το IMF Business School . Επιπλέον, όλα τα πλεονεκτήματα του IMF :

 • Υποτροφίες και Πρόγραμμα Στήριξης Μελετών
 • Ανταλλαγή θέσεων απασχόλησης με περισσότερες από 12.000 κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύθηκαν το τελευταίο έτος
 • Απεριόριστα Tutorials
 • Ζωντανές τάξεις online
 • Masterclasses και συνεδρίες δικτύωσης
 • Χρηματοδότηση χωρίς τόκους ή τραπεζική παρέμβαση
 • Εικονική βιβλιοθήκη με περισσότερες από 30.000 αναφορές
 • Εικονική βιβλιοθήκη βίντεο με πρόσβαση στις τάξεις οποιουδήποτε master
 • Πρόσβαση στο VIP Club με εκπτώσεις για αναψυχή, ταξίδια, εστιατόρια ...

ημερήσια διάταξη

 • Ενότητα Ι - Οργανωτική δομή και στρατηγική διεύθυνση στην εταιρεία
 • Ενότητα ΙΙ - Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Ενότητα ΙΙΙ - Μάρκετινγκ και επιχειρηματική διαχείριση
 • Ενότητα IV - Συστήματα διαχείρισης λειτουργιών και διαχείρισης πληροφοριών
 • Ενότητα V - Προσωπικές και διαχειριστικές δεξιότητες
 • Εργαστήριο I - ηθική ηγεσία
 • Εργαστήριο II - Προσωπικό σχέδιο με προσοχή
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ισπανικά
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 9, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
5 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
3,500 EUR
40% υποτροφία - 2.100 ευρώ.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Άλλη