Πτυχιούχος Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ασφάλειας Μηχανικών

Confederation College

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχιούχος Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ασφάλειας Μηχανικών

Confederation College

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Επιχειρήσεων και Ασφάλειας είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για διεθνείς φοιτητές με πτυχίο μηχανικού (π.χ. αστικό, μηχανικό, βιομηχανικό και άλλα). Θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον εξειδικευμένο τομέα της μηχανικής και της διαχείρισης της ασφάλειας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να ανταποκριθούν στη ζήτηση στους τομείς της μηχανικής, της βιομηχανίας και των κατασκευών για προσωπικό με πείρα στους τομείς της διαχείρισης έργων, της διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, του ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης συμβάσεων και κόστους. Το 15-εβδομάδες εργασίας ενσωματωμένο μάθησης συστατικό στο τέταρτο εξάμηνο θα προσφέρει πρακτική εμπειρία εργασίας. Μπορεί να λάβει τη μορφή εντατικής εφαρμογής εφαρμοσμένης μάθησης ή πρακτικής άσκησης. Θα ενισχύσει τις δεξιότητες διαχείρισης των μηχανικών των φοιτητών και θα αυξήσει την προετοιμασία τους για την απασχόληση κατά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα Μηχανικών Επιχειρήσεων και Ασφάλειας είναι ένα πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολεγίου. έχει λάβει επίσης επικύρωση προγράμματος από την Επαρχιακή Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότησης Εξουσιοδότησης (Ontario College Quality Assurance Service).

Το πρόγραμμα έχει τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά:

 1. Το πρόγραμμα Μηχανικών Επιχειρήσεων και Ασφάλειας βασίζεται στην υπάρχουσα μηχανολογική κατάρτιση των σπουδαστών με έμφαση στις πτυχές της μηχανικής στον Καναδά. Το πρόγραμμα θα εισαγάγει τους μαθητές στις καναδικές τεχνικές αρχές και τεχνικές ελέγχου ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας. Το πρόγραμμα θα παρέχει οδηγίες σχετικά με τις νομικές και ηθικές πτυχές του επαγγέλματός τους στον Καναδά.
 2. Το πρόγραμμα θα εισαγάγει διεθνώς εκπαιδευμένους πτυχιούχους μηχανικών στα Καναδικά πρότυπα και πρακτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Θα δοθεί έμφαση στα πρότυπα και τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στις εργοτάξια εργοταξίων και βιομηχανικών χώρων εργασίας και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν για την ασφαλή λειτουργία αυτών των τοποθεσιών.
 3. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τις ικανότητες διαχείρισης των έργων, των δαπανών και των συμβολαίων των φοιτητών με τη διερεύνηση ποικίλων στρατηγικών, εργαλείων και σχετικών τεχνικών διαχείρισης έργων για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας ενός έργου και τη διασφάλιση της επιτυχίας του.
 4. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια ποικιλία από διεθνή μαθήματα διαχείρισης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού για να δημιουργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων που έχει μοναδική αξία σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Το πρόγραμμα θα εκθέσει τους σπουδαστές στα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ, του σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και των διαπραγματεύσεων.

Σημείωση: Οι φοιτητές στο εσωτερικό (Καναδά) μπορούν επίσης να ισχύουν για αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, οι εγχώριοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προσφέρονται με πλήρη εκπαίδευση, με βάση την ανάκτηση κόστους και ισχύουν επιπλέον δίδακτρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής ή το τηλέφωνο (807) 475-6213 Οι διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική αίτηση ή να επικοινωνήσουν με το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για περισσότερες πληροφορίες.

Στόχοι προγράμματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι καταρτισμένοι στα ακόλουθα:

 1. Συνεργαστείτε με άλλους στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών οργανωτικής υγείας και ασφάλειας.
 2. Διαχειριστείτε την υλοποίηση και αξιολόγηση των ομαδικών έργων εφαρμόζοντας αρχές διαχείρισης έργων.
 3. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών οργανωτικής ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.
 4. Συστήστε στρατηγικές για την υποστήριξη των αρχών της εταιρικής βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της δεοντολογίας που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες ολοκλήρωσης του εμπορίου ενός οργανισμού και αξιολογήστε την αποτελεσματικότητά τους.
 5. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για αποτελεσματική διαπραγμάτευση σε διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα και αντιμετώπιση του αντίκτυπου των πολιτισμικών διαφορών στις ολοκληρωμένες εμπορικές πρωτοβουλίες ενός οργανισμού.
 6. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και με τις οργανωτικές πρακτικές και διαδικασίες.
 7. Προγραμματίστε και συντονίστε έργα πολιτικού μηχανικού και παρακολουθήστε την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας.
 8. Παρακολούθηση και ενθάρρυνση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια για την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και την παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 9. Συνεργαστείτε στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης κόστους και κινδύνου των ομαδικών έργων.
 10. Συνεισφέρετε σε αναλύσεις make-or-buy για να υποστηρίξετε τις αποφάσεις outsourcing.
 11. Υποβοηθεί την εκτίμηση των πολιτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων πολιτικού μηχανικού.

Ευκαιρίες εργασίας:

Οι απόφοιτοι θα εργαστούν ανεξάρτητα και σε συνεργασία, εφαρμόζοντας τεχνικές πρακτικές υγείας και ασφάλειας, τεχνικές διαχείρισης έργων και ευρύτερες επιχειρηματικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια των 15 εβδομάδων εργασίας τους ενσωματωμένο μαθησιακό στοιχείο και μετά την αποφοίτηση, οι μαθητές μπορεί να βρεθούν να εργάζονται σε μία από αυτές τις θέσεις:

 • Συντονιστής εργοταξίου
 • Συντονιστής του έργου
 • Σύμβουλος υγείας και ασφάλειας εργοδότη
 • Βιομηχανικός και κατασκευαστικός υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια
 • Εκτιμητής κατασκευής
 • Μηχανική σχεδίαση και εργασίες σύνταξης - υπό τη διεύθυνση ενός μηχανικού
 • Βοηθός μηχανικών επιχειρήσεων - για τρέχουσες λειτουργίες
 • Βοηθός επιχειρησιακών επιχειρήσεων - σε μικρότερες επιχειρήσεις με τη λειτουργία της επιχείρησής τους

Κόστος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή δίδακτρα φοιτητών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεθνούς Εκπαίδευσης .

Προυποθέσεις εισόδου

 • Οι πτυχιούχοι ενός τετραετούς πτυχίου μηχανικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο στις ακόλουθες ειδικότητες: αστικές, μηχανικές ή βιομηχανικές
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με ένα ανώτερο βαθμό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή ισοδύναμο)
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν περισσότερα από έξι (6) αποτυχία σε όλο το πρόγραμμα σπουδών τους
 • Αγγλική ικανότητα:
  • Ακαδημαϊκό IELTS: 6.5 ή μεγαλύτερο, χωρίς ζώνη μικρότερη από 6.0, ή
  • TOEFL ibt: 88
  • PTE-A: 60 (δεν υπάρχει ζώνη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μικρότερη από 54)
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση October 29, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
15,129 CAD
$ 12.556 δίδακτρα ανά έτος $ 2.773 δευτερεύοντα τέλη (2018/19)? Συνολικά = 15.129 CAD
Locations
Καναδάς - Thunder Bay, Ontario
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Καναδάς - Thunder Bay, Ontario
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Σεπτ. 2019
Καναδάς - Thunder Bay, Ontario
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών