Συνεργάτης στην επαγγελματική επιστήμη στις μαγειρικές τέχνες

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο Συνεργάτης στο Τμήμα Επαγγελματικών Επιστημών στο χώρο των Μαγειρικών Τεχνών προετοιμάζει τον σπουδαστή για εργασία στο επίπεδο του μαγειρείου. Η έμφαση στα επαγγελματικά μαθήματα αφορά τη θεωρία, την πρακτική και την πρακτική άσκηση στις μαγειρικές τέχνες. Οι σπουδαστές συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου σε αρκετές κουζίνες, αρτοποιεία και τραπεζαρία Grossinger. Οι σπουδαστές λαμβάνουν επίσης μαθήματα στην Αγορά Φιλοξενίας, Ελέγχου Κόστους και Ανθρώπινου Δυναμικού για να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους. Λαμβάνουν πιστοποιήσεις ServSafe και TIPS ως μέρος των μαθημάτων τους.

Απαιτήσεις αποφοίτησης (60-62 μονάδες)

Οι απόφοιτοι των μαγειρικών τεχνών - AOS θα έχουν αποδείξει:

  • Βιομηχανικά πρότυπα, βασικές δεξιότητες,
  • Ο επαγγελματισμός στον εαυτό τους και το έργο τους,
  • Η ικανότητα να επιλύει δημιουργικά τα γαστρονομικά προβλήματα και να αναπτύσσει δεξιότητες για να αξιολογήσει τις δικές του και αυτές των άλλων,
  • Τεχνικές, γνωστικές και δημιουργικές δεξιότητες σκέψης με επαγγελματικά και απτά αποτελέσματα.

122498_photo-1541963058-f6a81ac19b70.jpgElle Cosgrave / Unsplash

Απαιτήσεις γενικής εκπαίδευσης

Κατά την άσκηση της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν την κυριότητα του θέματος επιλογής τους, είτε πρόκειται για τις φιλελεύθερες τέχνες, τις επιστήμες είτε για έναν από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Ωστόσο, είναι επίσης ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διευρύνει την προοπτική του φοιτητή στον κόσμο. Αυτό συνεπάγεται έκθεση σε νέες ιδέες, προκλήσεις σε καθιερωμένες ή προηγουμένως κρατούμενες απόψεις και εισαγωγή σε άγνωστους και συναρπαστικούς τρόπους να κοιτάξουμε και να ασχοληθούμε με τη σκέψη. Μέσω αυτής της έκθεσης σε μια ευρύτερη γενική εκπαίδευση, οι σπουδαστές δημιουργούν δεξιότητες που παρέχουν τη βάση για περαιτέρω μελέτη και εργασία. Τέτοιες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, την ανάλυση ενός επιχειρήματος, τις κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, την ποικιλομορφία στην κατανόηση, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και τις βασικές συνήθειες εργασίας. Ένα τέτοιο ίδρυμα δίνει επίσης στους φοιτητές ένα πλαίσιο κατά του οποίου μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να εκτιμήσουν το επιλεγμένο πεδίο σπουδών τους.

Με αυτό το πνεύμα, το διοικητικό συμβούλιο SUNY ενέκρινε μια απαίτηση γενικής εκπαίδευσης τον Δεκέμβριο του 1998. Αυτή η απαίτηση απαιτεί τουλάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σπουδών σε διάφορους βασικούς ακαδημαϊκούς τομείς για όλους τους φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από ένα ίδρυμα SUNY με ένα βαθμό απολυτηρίου. Για το σκοπό αυτό, η SUNY έχει καθιερώσει τα ακόλουθα δέκα Μαθησιακά Αποτελέσματα Φοιτητών:

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 1 Μαθηματικά
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 2 Φυσικές επιστήμες
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 3 Κοινωνικές επιστήμες
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 4 Αμερικανική ιστορία
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 5 Δυτικός πολιτισμός
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 6 Άλλοι πολιτισμοί του κόσμου
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 7 Κλασσικές μελέτες
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 8 Οι τέχνες
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 9 Ξένη γλώσσα
Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 10 Βασική επικοινωνία

Εκτός αυτών, οι επιτυχημένοι υποψήφιοι πρέπει επίσης να επιδεικνύουν ικανότητα σε δύο τομείς:

Κριτική σκέψη (συλλογιστική)
Διαχείριση πληροφοριών

Ένα μαθησιακό μαθησιακό αποτέλεσμα στην κριτική σκέψη περιλαμβάνεται σε κάθε μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης για το οποίο απονέμεται πίστωση για μαθησιακά αποτελέσματα μαθημάτων δύο έως επτά (2-7) και μαθησιακών μαθησιακών αποτελεσμάτων 10. Η διοίκηση πληροφοριών διδάσκεται στο πρόγραμμα σπουδών.

Οι απαιτήσεις γενικής εκπαίδευσης SUNY άρχισαν να ισχύουν αρχικά για όλους τους φοιτητές που ξεκίνησαν τις σπουδές τους το φθινόπωρο του 2000 ή αργότερα. Το 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της SUNY τροποποίησε τις Γενικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και, το 2013, περιέλαβε περαιτέρω συγκεκριμένες συστάσεις για την εφαρμογή τους σε κοινοτικά κολέγια που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την απρόσκοπτη μεταφορά φοιτητών σε ιδρύματα SUNY 4 ετών. Η SUNY Sullivan δεσμεύεται να βοηθήσει τους φοιτητές της να εκπληρώσουν τις τρέχουσες απαιτήσεις γενικής εκπαίδευσης που ορίζει η SUNY. Προς το σκοπό αυτό, η SUNY SULLIVAN απαιτεί από κάθε φοιτητή που αποφοιτάει με πτυχίο Associate in Arts (AA) ή πτυχίο Associate in Science (AS) να ολοκληρώσει τριάντα πιστωτικές μονάδες σε τουλάχιστον επτά από τις δέκα περιοχές της Γενικής Εκπαίδευσης και να επιδείξει ικανότητες στην κριτική σκέψη και διαχείριση πληροφοριών. Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή, αυτή η πολιτική απαιτεί από κάθε αποδέκτη βαθμού ΑΑ και ΑΣ να αποδείξει:

  1. Γνώση και δεξιότητες σε δύο απαιτούμενους τομείς, Βασική επικοινωνία και Μαθηματικά.
  2. Γνώση και δεξιότητες σε πέντε από τους ακόλουθους οκτώ τομείς: Φυσική Επιστήμη, Κοινωνική Επιστήμη, Αμερικανική Ιστορία, Δυτικός Πολιτισμός, Άλλοι Κόσμοι Πολιτισμοί, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και Ξένες Γλώσσες. και
  3. Αρμοδιότητα σε δύο απαιτούμενους τομείς, κρίσιμη σκέψη και διαχείριση πληροφοριών.

Δίδακτρα

121761_ScreenShot2019-09-25at10.52.24AM.png

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Welcome to SUNY Sullivan, a comprehensive community college in the SUNY (State University of New York) system. We’re committed to helping you prepare for the future whether you’re getting your first j ... περαιτέρω

Welcome to SUNY Sullivan, a comprehensive community college in the SUNY (State University of New York) system. We’re committed to helping you prepare for the future whether you’re getting your first job, transferring to a four-year college or university or enhancing your personal and professional skills. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη