Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

Ενδιάμεσο Αγγλικά: Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη κάποια γνώση της αγγλικής ή που έχουν μελετήσει αγγλικά στο παρελθόν.

Το μάθημα εστιάζει στη σύνταξη, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την προφορά, καθώς και τις ακαδημαϊκές δεξιότητες προετοιμασίας συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ανάγνωση, κατανόηση προφορικού λόγου, σημειώσεων, και γράφοντας πολλούς δοκίμια παράγραφο. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις κατηγορίες του πανεπιστημίου.

Αναλυτική Αγγλικά: Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για εκείνους που έχουν γνώση των περισσότερων εννοιών Αγγλικών που εργάζονται προς την κατεύθυνση ευχέρεια.

Τα μαθήματα στην αγγλική Σύνθετη μάθημα σχεδιασμένο για τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες στη χρήση προηγμένων γλωσσολογικών δομών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής τους μέσα από τα γραπτά δοκίμια των διαφόρων μορφών και την ανάπτυξη σε βάθος πρακτική στην αγγλική προφορά. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε όλη την τάξη και την μικρή ομάδα ακαδημαϊκών συζητήσεων. Αυτό το μάθημα είναι ιδανικό για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε πανεπιστημιακά μαθήματα που απαιτούν κριτική σκέψη και γραφή ικανότητες.

Αυτά τα μαθήματα είναι τα μαθήματα που δεν πίστωσης.

Κατά την άφιξη, οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν μια σύντομη / διαγνωστική εξέταση τοποθέτησης, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε μια τάξη που είναι το πλέον κατάλληλο για τη γλωσσική ικανότητά τους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποUniversity College Of The Caribbean »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Ιούλιος 2019
Duration
9 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούνιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιούλιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Αύγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη