Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Γήπεδο στον τομέα της πληροφορικής - Δεξιότητες πρόγραμμα στο Project (PKO-003)


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα λάβουν ένα e-mail Damelin των αποτελεσμάτων που περιγράφει τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται και Damelin θα ισχύει για MicT SETA για λογαριασμό του μαθητή για την έγκριση της ικανότητας κατά τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται μαζί με τα επιτευχθέντα πιστώσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής εξωτερικής εξετάσεις, ο μαθητής θα λάβει ένα CompTIA Έργου (PKOOO3) Πιστοποιητικό.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Αγγλικά και Μαθηματική Παιδεία στην 4/Grade επίπεδο NQF 12 ή ισοδύναμο
  • Δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή αρμοδίωςΔιάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 156 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πλασματικές ώρες. Αυτό αποκλείει χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις, να κάνουν έρευνα και μελέτη αυτο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Το πρόγραμμα Skills στο Project είναι μια μεγάλη πιστοποίηση για να τονίσει τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου - και σε αντίθεση με ορισμένες πιστοποιήσεις διαχείρισης του έργου, μπορείτε να κερδίσετε CompTIA έργου σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα. CompTIA έργου είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση διαχείρισης έργων που προσδιορίζει τα προσόντα και την ποιότητα διαχειριστές του έργου.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
156 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη