Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μάθημα στο IT Support - Δεξιότητες του προγράμματος στις Τεχνολογίες PC (Α) Παρασκευή [Τεχνική Υποστήριξη]


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, και αν ο εκπαιδευόμενος αν βρεθεί αρμόδιες στην Απόδειξη Δικαιώματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβουν μια επιστολή Damelin των αποτελεσμάτων που περιγράφει τα αποτελέσματα της δράσης και Damelin θα ισχύει για MicT SETA για λογαριασμό του μαθητή για την έγκριση της ικανότητας κατά το των αποτελεσμάτων που καλύπτονται μαζί με τα επιτευχθέντα πιστώσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαιρετικών εξωτερικών Διεθνείς εξετάσεις, ο μαθητής θα λάβει ένα CompTIA A Certificate (Διεθνής αναγνώριση).


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Αγγλικά και Μαθηματική Παιδεία στην 4/Grade επίπεδο NQF 12 ή ισοδύναμο
  • Εγκρίθηκε απαλλαγή CAT
  • Βασικές γνώσεις των στοιχείων του υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ.)Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 236 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πλασματικές ώρες. Αυτό αποκλείει χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις, να κάνουν έρευνα και μελέτη αυτο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Το πρόγραμμα Skills είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές να σχηματίσουν μια βάση στην Πληροφορική ως μια καριέρα. Αυτό το πρόγραμμα υπολογιστή Technologies προετοιμάζει τους μαθητές να κάνουν το CompTIA A εξετάσεις. PC Technologies απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γίνουν τεχνικοί PC. Στο τέλος αυτού του προγράμματος μαθητές θα είναι σε θέση να επισκευή και αναβάθμιση του υλικού, καθώς και υποστήριξη και το πρόβλημα-σουτ του λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
236 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη