Φυσικά σε αυτό - Windows Server 2008 υποδομής εφαρμογών (70-643)

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά σε αυτό - Windows Server 2008 υποδομής εφαρμογών (70-643)

Damelin Part Time

Μάθημα σε αυτό - Skills προγράμματος Διαμόρφωση Windows Server 2008 Υποδομής Εφαρμογές (70-643)


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, εάν ο μαθητής έχει βρεθεί να είναι "αρμόδια" στην Απόδειξη Δικαιώματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβουν μια επιστολή Damelin των αποτελεσμάτων που περιγράφει τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται και Damelin θα ισχύει για MicT SETA για λογαριασμό του μαθητή για τη θεώρηση ικανότητας κατά τα πρότυπα μονάδας που καλύπτονται μαζί με τα επιτευχθέντα πιστώσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαιρετικών Διεθνούς εξετάσεις, ο μαθητής θα λάβει Ρύθμιση του Windows Server 2008, οι αιτήσεις Υποδομών (MCITP) (70-643) Πιστοποιητικό για τη διεθνή αναγνώριση.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Αγγλικά και Μαθηματική Παιδεία σε επίπεδο NQF 4/Grade 12 ή ισοδύναμο
  • Δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή αρμοδίωςΔιάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 103 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πλασματικές ώρες. Αυτό αποκλείει χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις, να κάνουν έρευνα και μελέτη αυτο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Το πρόγραμμα Skills θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έχουν την εμπειρία να αυτοπεποίθηση αξιολόγηση, το σχεδιασμό, τη διατήρηση και αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Server 2008 λύσεις. Επίσης, επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αποδείξουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων Web, τεχνολογίες virtualization, βελτιώσεις ασφαλείας και βοηθητικά προγράμματα διαχείρισης. Το πρόγραμμα Skills είναι μέρος μιας MicT SETA διαπιστευμένο πλήρες πρόγραμμα: Κρατικό Πιστοποιητικό: Πληροφορική: Συστήματα Υποστήριξης (PC Engineering), Saqa ID 48573, Level 5, 147 μονάδες.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
103 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών