Μάθημα στο Χονδρικό και Λιανικό - Σύντομη προγράμματος ελέγχου Αποθήκευσης και Χρηματιστηρίου Αξιών


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει το Damelin Short προγράμματος Αποθήκευσης και Χρηματιστηρίου Αξιών Πιστοποιητικό Ελέγχου.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή των Αγγλικών και Μαθηματικών στο Βαθμός 10 ή ισοδύναμο.
  • Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται στο Χονδρικό και Λιανικό Τομέα ή να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πρακτική εμπειρία.Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 64 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για τους ανθρώπους που συλλέγουν και να παραδώσει τα υλικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μετακίνηση, τη συσκευασία και τη διατήρηση αποθεμάτων σε Κέντρο Διανομής / Αποθήκης και τη διατήρηση της ασφάλειας και τα πρότυπα καθαριότητας. Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό θα είναι σε θέση να μετρήσει με ακρίβεια αποθεμάτων, σύμφωνα με όλες τις οργανωτικές διαδικασίες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
64 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη