Φυσικά σε χονδρική και λιανική - Αποθήκευσης και έλεγχος αποθεμάτων

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά σε χονδρική και λιανική - Αποθήκευσης και έλεγχος αποθεμάτων

Damelin Part Time

Μάθημα στο Χονδρικό και Λιανικό - Σύντομη προγράμματος ελέγχου Αποθήκευσης και Χρηματιστηρίου Αξιών


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει το Damelin Short προγράμματος Αποθήκευσης και Χρηματιστηρίου Αξιών Πιστοποιητικό Ελέγχου.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή των Αγγλικών και Μαθηματικών στο Βαθμός 10 ή ισοδύναμο.
  • Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται στο Χονδρικό και Λιανικό Τομέα ή να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πρακτική εμπειρία.Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 64 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για τους ανθρώπους που συλλέγουν και να παραδώσει τα υλικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μετακίνηση, τη συσκευασία και τη διατήρηση αποθεμάτων σε Κέντρο Διανομής / Αποθήκης και τη διατήρηση της ασφάλειας και τα πρότυπα καθαριότητας. Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό θα είναι σε θέση να μετρήσει με ακρίβεια αποθεμάτων, σύμφωνα με όλες τις οργανωτικές διαδικασίες.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
64 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών