Φυσικά στα γενικά Αγγλικά (ge)

New Zealand Institute of Studies

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά στα γενικά Αγγλικά (ge)

New Zealand Institute of Studies

Γήπεδο στη Γενική English (GE)

Τα μαθήματα γενικών Αγγλικών μας έχουν σχεδιαστεί για τους φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη διασκέδαση και την κοινωνικότητα αγγλική εμπειρία μάθησης, καθώς και συναρπαστικές υπαίθριες δραστηριότητες. Τα ακαδημαϊκά μαθήματα αγγλικών μας έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν τους μαθητές για την ακαδημαϊκή μελέτη σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Επίσης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ανεξάρτητης μάθησης, όπου οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες στην ακαδημαϊκή έρευνα και την εργασία με πολύπλοκες Αγγλικό περιεχόμενο.


Οι εκπαιδευτικοί

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα προσόν τη διδασκαλία της γλώσσας από τα πανεπιστήμια και τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ινστιτούτα γλώσσα. Είναι φυσικοί ομιλητές, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετικές ικανότητες διδασκαλίας και αποδεικνύουν την υπομονή και κατανόηση με όλους τους φοιτητές που έρχονται από πολλά μέρη του κόσμου.


Πόροι διδασκαλίας

Νέα Ζηλανδία Ινστιτούτο Μελετών διαθέτει μια καλά εξοπλισμένη βιβλιοθήκη, σύγχρονα μέσα ακρόασης, υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κινητών αναπαραγωγής βίντεο, όλα σχεδιασμένα για να παρέχουν ένα πλούσιο και ουσιαστικό πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα. Τα σύγχρονα up-to-ημερομηνία βιβλία των φοιτητών, ειδικά λεξικά και βιβλία πρακτική που χρησιμοποιείται για την καθημερινή διδασκαλία μέρα σε όλες τις κατηγορίες.


Περιγραφή Class

Γενικά αγγλικά μαθήματα

Στο NZIoS προσφέρουμε 3 επίπεδα General English Class (GE), όπου οι μαθητές κατανέμονται σε ένα κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δοκιμής τοποθέτησης.Τα επίπεδα που προσφέρουμε όπως περιγράφεται παρακάτω:

GE 1 = Γενικά Αγγλικά επίπεδο 1 είναι το ισοδύναμο σε Δημοτικό αγγλικό επίπεδο, η οποία επικεντρώνεται στην εισαγωγή στην ανάγνωση και τη γραφή με εντατική ακρόαση και ομιλία, όπως η προφορά και τις ικανότητες συνδιάλεξης.

GE 2 = Γενικά Αγγλικά επιπέδου 2 είναι το ισοδύναμο σε Pre-Intermediate English Level. Το επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων λεξιλόγιο και τη γραμματική των μαθητών.

GE 3 = Γενικά Αγγλικά επιπέδου 3 είναι το ισοδύναμο σε Intermediate αγγλικό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στην παγίωση και την πρακτική σε όλες τις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Μαρτ. 2019
Duration
Διάρκεια
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Νέα Ζηλανδία - Auckland, Auckland
Ημερομηνία Έναρξης : Μαρτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Μαρτ. 2019
Νέα Ζηλανδία - Auckland, Auckland
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών