Φυσικά στην εφοδιαστική - σύντομο πρόγραμμα στη στρατηγική διαχείριση της εφοδιαστικής

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά στην εφοδιαστική - σύντομο πρόγραμμα στη στρατηγική διαχείριση της εφοδιαστικής

Damelin Part Time

Μάθημα στα Logistics - Σύντομη Πρόγραμμα στη Στρατηγική Διοίκηση Logistics


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει το Damelin Σύντομο Πρόγραμμα στη Στρατηγική Πιστοποιητικό Διαχείρισης Logistics.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή των Αγγλικών και Μαθηματικών στο Βαθμός 12 ή ισοδύναμο
  • Σχετική στρατηγική εμπειρία διαχείρισης της εφοδιαστικής θα είναι ένα πλεονέκτημα, δηλαδή σε ένα επάγγελμα στο οποίο θα εφαρμόσουμε αυτές τις μεταφορές, οι δραστηριότητες και τα Logistics αρμοδιότητες.Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 68 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Logistics Management βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του κάθε τμήματος μέσα σε μια επιχείρηση από την εξορθολογισμό της λειτουργίας και του κόστους της και ως εκ τούτου την αύξηση της κερδοφορίας της. Το πρόγραμμα στη Στρατηγική Διοίκηση Logistics καλύπτει όλες τις πτυχές της στρατηγικής διαχείρισης της εφοδιαστικής: Από τις θεωρίες για τις στρατηγικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, τονίζοντας τις επιπτώσεις αυτής της πειθαρχίας στην εξυπηρέτηση των πελατών, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία παραγγελιών, την αγορά, την εισαγωγή και εξαγωγή.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
68 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών