Μάθημα στα Logistics - Σύντομη Πρόγραμμα στη Στρατηγική Διοίκηση Logistics


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει το Damelin Σύντομο Πρόγραμμα στη Στρατηγική Πιστοποιητικό Διαχείρισης Logistics.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή των Αγγλικών και Μαθηματικών στο Βαθμός 12 ή ισοδύναμο
  • Σχετική στρατηγική εμπειρία διαχείρισης της εφοδιαστικής θα είναι ένα πλεονέκτημα, δηλαδή σε ένα επάγγελμα στο οποίο θα εφαρμόσουμε αυτές τις μεταφορές, οι δραστηριότητες και τα Logistics αρμοδιότητες.Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 68 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Logistics Management βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του κάθε τμήματος μέσα σε μια επιχείρηση από την εξορθολογισμό της λειτουργίας και του κόστους της και ως εκ τούτου την αύξηση της κερδοφορίας της. Το πρόγραμμα στη Στρατηγική Διοίκηση Logistics καλύπτει όλες τις πτυχές της στρατηγικής διαχείρισης της εφοδιαστικής: Από τις θεωρίες για τις στρατηγικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, τονίζοντας τις επιπτώσεις αυτής της πειθαρχίας στην εξυπηρέτηση των πελατών, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία παραγγελιών, την αγορά, την εισαγωγή και εξαγωγή.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
68 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη