Σεμινάριο στην Ηχοληψία - Σύντομο πρόγραμμα στην ορθή πρακτική Μηχανικών


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, ο μαθητής θα πρέπει να απονεμηθεί το Damelin Σύντομο πρόγραμμα στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Ηχοληψία.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Ένας μαθητής πρέπει να έχει ένα έντονο ενδιαφέρον για ήχο, βίντεο και την παραγωγή
  • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
  • Μερικά ήχου γνώση εγγραφής
  • Κατανόηση της καταγραφής τεχνικών, διαδικασιών και του εξοπλισμού
  • Βαθμός 11


Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Μεγάλα τμήματα του προγράμματος είναι πρακτικό και σε κάθε πανεπιστημιούπολη έχει τουλάχιστον ένα state-of-the-art studio της ποιότητας εκπομπής. Επισκέψεις Βιομηχανίας, πραγματικές ηχογραφήσεις και ζωντανές συναυλίες έργα αποτελούν σημαντικές συνιστώσες αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους μαθητές που θα ήθελαν να εισέλθουν στην βιομηχανία ήχου μηχανικής.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
80 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη