Φυσικά στο κόστος μισθοδοσίας - μισθοδοσίας και μηνιαίες αποδόσεις SARS (ICB)

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά στο κόστος μισθοδοσίας - μισθοδοσίας και μηνιαίες αποδόσεις SARS (ICB)

Damelin Part Time

Γήπεδο στη μισθοδοσία - Δεξιότητες προγράμματος SARS Μισθοδοσίας και μηνιαίες αποδόσεις (ICB)


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ICB θα εκδώσει τους μαθητές με μια επιστολή Αποτελέσματα περιγράφει τις ενότητες που καλύπτονται. Η ICB θα ισχύει για FASSET για λογαριασμό του μαθητή για το πιστοποιητικό προγράμματος Δεξιότητες στη μισθοδοσία και την Monthly SARS που πρόκειται να συναφθεί. Αποτελέσματα μαθητή θα πρέπει να καταγράφονται στο ICB Εθνική μαθητή Database Records εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 2/Grade 10 ή ισοδύναμο
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της Μαθηματικής Παιδείας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 2/Grade 10 ή ισοδύναμο
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της λογιστικής σε Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 2/Grade 10 ή ισοδύναμο
  • Στην ιδανική περίπτωση, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα δεξιοτήτων σε Λογιστήριο στο Ισοζύγιο πρώτη πριν από την εγγραφή για το πρόγραμμα
  • Η είσοδος μπορεί να υπόκειται σε μια συνέντευξη με ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικούΔιάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 48 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πλασματικές ώρες. Αυτό αποκλείει χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες, έρευνα και μελέτη αυτο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Το πρόγραμμα Skills θα αναθεωρήσει το εγχειρίδιο μηνιαία λειτουργία τήρησης βιβλίων και έχει εγκριθεί από την ICB. Θα εισαγάγει τους μαθητές με τη μισθοδοσία και τις βασικές προϋποθέσεις του νόμου για την απασχόληση, καθώς και τις βασικές επιχειρηματική ηθική. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη λειτουργία της μισθοδοσίας από την άποψη τήρησης βιβλίων.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
48 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών