Φυσικά στο μάρκετινγκ - δεξιότητες του προγράμματος στη διαχείριση και ηγετικές ικανότητες

Damelin Part Time

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Φυσικά στο μάρκετινγκ - δεξιότητες του προγράμματος στη διαχείριση και ηγετικές ικανότητες

Damelin Part Time

Μάθημα στο Marketing - Δεξιότητες Πρόγραμμα στη Διοίκηση & Ηγεσία Δεξιότητες


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και, αν ο μαθητής έχει βρεθεί να είναι "αρμόδια" στην Απόδειξη Δικαιώματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει μια δήλωση SETA Υπηρεσίες των αποτελεσμάτων που περιγράφει το πρότυπο μονάδας που καλύπτονται από τη διαχείριση του προγράμματος δεξιότητες και δεξιότητες ηγεσίας: Saqa ID 67464 και το 16 πόντοι επιτευχθεί.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Αν γίνει σε βάση πλήρους απασχόλησης:
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 3/Grade 11 ή ισοδύναμο
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της Μαθηματικής Παιδείας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 3/Grade 11 ή ισοδύναμο
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της Νότιας Αφρικής 2η γλώσσα στην 2/Grade επίπεδο NQF 10 ή ισοδύναμο
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού στο επίπεδο NQF 3/Grade 11 ή ισοδύναμο
  • Η είσοδος μπορεί να υπόκειται σε μια συνέντευξη με ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού
  • Αν γίνει σε βάση μερικής απασχόλησης:
  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή της αριθμητικής και αλφαβητισμού (1η και 2η γλώσσα), σε βαθμό 12 ή ισοδύναμο
  • CAT έχει εγκριθεί, εξαιρώντας τον μαθητή από το να κάνουν τις βασικές αρχέςΔιάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 61 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πλασματικές ώρες. Αυτό αποκλείει χρόνο για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, την έρευνα και τη μελέτη αυτο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο.


Γήπεδο Intro

Η λειτουργία του μάρκετινγκ είναι μια βασική λειτουργία των επιχειρήσεων που επηρεάζει την επιτυχία του κάθε οργανισμού, τόσο σε στρατηγικό και λειτουργικό. Αυτός ο χαρακτηρισμός απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν μια κατανόηση των αρχών και των πρακτικών μάρκετινγκ και να αποκτήσουν μια ευρεία γνώση, δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται, καθώς και την κατανόηση του πώς να γίνει ένας αποτελεσματικός διαχειριστής / ηγέτης στον τομέα της εμπορίας και επιμέρους τομείς της. Το πρόγραμμα Skills είναι μέρος μιας SETA διαπιστευμένους πλήρη Υπηρεσίες προσόντα: FET Certificate in Marketing, Saqa ID 67464, Level 4, 139 μονάδες.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
61 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών