Μάθημα στο HR - Σύντομη Πρόγραμμα Βασικής Ανθρώπινου Δυναμικού


Πιστοποίηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει το Damelin Short προγράμματος Βασικές αρχές του Ανθρώπινου Δυναμικού Πιστοποιητικού.


Προϋποθέσεις Εισόδου

  • Η γνώση, η κατανόηση και η εφαρμογή των αγγλικών και των Μαθηματικών στο Βαθμός 11 ή ισοδύναμο.



Διάρκεια μαθήματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 60 ώρες και τα δίδακτρα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Κάθε πανεπιστημιούπολη Damelin έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών. Τα προγράμματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το βράδυ ή το Σάββατο. Παρακαλείσθε να ρωτήσετε στην πανεπιστημιούπολη σας.


Γήπεδο Intro

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την υποψήφια αξιωματικός του προσωπικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του παρόντος σημαντική λειτουργία. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων. Η σωστή επιλογή, επαγωγή, την κατάρτιση και η επικοινωνία αποτελούν βασικές δεξιότητες για HR προσωπικό. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους νεοεισερχόμενους στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, καθώς και εκείνων που απαιτούν γνώση των ανθρώπινων πόρων πρακτικές.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε137 περισσότερα μαθήματα αποDamelin Part Time »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
60 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη