Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Steamfitter / Pipefitters εγκατάσταση και συστήματα σωληνώσεων χαμηλής πίεσης επισκευής τόσο υψηλής πίεσης και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Το πρόγραμμα Steamfitter / Pipefitter παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να θέσει, κομμένα, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων σωληνώσεων και στηριγμάτων. Οι απόφοιτοι θα είναι επίσης να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με σχετικές υδραυλικές και πνευματικές συσκευές ατμού, ζεστού νερού, την ψύξη, λιπαντικά, ράντισμα, και της βιομηχανικής παραγωγής και των συστημάτων επεξεργασίας.

Αυτό το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Μαθητείας και το Διοικητικό Συμβούλιο Πιστοποίησης ως διεπαρχιακή Εμπορίου (Red Seal Γνωμοδότηση), η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστούν σε άλλες επαρχίες / περιοχές, χωρίς να χρειάζεται να ξανά-πιστοποιούν.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου ισοδυναμίας (Απομαγνητοφώνηση και / ή δίπλωμα πρέπει να διαβιβάζονται στο College)? ή Ζευγάρι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί για την εισαγωγή σε ατομική βάση εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 19 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης?
  2. Οι αιτούντες έχουν έξω από το σχολείο για τουλάχιστον ένα χρόνο?
  3. Οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν την τυποποιημένη εργαλείο αξιολόγησης και να λάβει το αποτέλεσμα του γυμνασίου ισοδυναμίας για όλες τις υποδοκιμές?
  4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο των βαθμών για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποKeyin College »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη