ανθρώπινοι παράγοντες στις αρκτικές πορεία εργασίας

NIVA Education

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ανθρώπινοι παράγοντες στις αρκτικές πορεία εργασίας

NIVA Education

Το μάθημα αυτό θα συζητήσει τους ειδικούς κινδύνους της εργασίας στο περιβάλλον της Αρκτικής. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις λύσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε διάφορα επαγγέλματα.

Στόχοι του μαθήματος

Να παρέχει στους συμμετέχοντες με τις γνώσεις των ειδικών κινδύνων του έργου στο περιβάλλον της Αρκτικής και τις λύσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε διάφορα επαγγέλματα.

Ομάδα-στόχος

ΥΑΕ και ΥΕ προσωπικού στην Αρκτική εταιρείες

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαλέξεις και η ομάδα εργασίας

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Επιδράσεις του κρύου στον άνθρωπο
  • Προστασία από το κρύο
  • Επιδόσεις στο κρύο
  • Δουλειά με βάρδιες
  • υπεράκτια εργασία
  • εργασίες σε ορυχεία
  • Εργασία στα ύψη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τόσο το έργο και το κλίμα αλλάζει στις περιοχές της Αρκτικής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα επαγγέλματα και τα αποδημητικά εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον και ένα νέο κλίμα, καθώς και. Παρά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, το κρύο το άγχος θα παραμείνει μια ειδική ομάδα κινδύνου στην Αρκτική εργασίας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες αποστάσεις και τεράστια εποχιακή διακύμανση φως. Υπάρχουν, ωστόσο, κοινά και βιομηχανικό κλάδο συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Contact school
Duration
Διάρκεια
3 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Φινλανδία - Helsinki
Ημερομηνία Έναρξης : Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Contact school
Φινλανδία - Helsinki
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών