Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του μαθήματος;

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να δώσει τις εποπτικές αρχές, τους διαχειριστές και τους ηγέτες της ομάδας τις γνώσεις που χρειάζονται για να διαχειριστούν την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων και των ομάδων τους.

Η εξέταση αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ένα πρακτικό αξιολόγησης, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί πίσω μέσα σε 2 εβδομάδες από την ολοκλήρωση του μαθήματος.

  • Αναγνωρίζουν τη σημασία της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
  • Κατανοήστε τις νομιμότητα της εφαρμογής μιας στρατηγικής για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας σε ένα σκηνικό χώρο εργασίας.
  • Κατανοήσουν τις ατομικές ευθύνες των διευθυντών και των εποπτικών αρχών.
  • Αναγνώριση κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που μπορεί να παρουσιαστούν στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «ενεργών» και «αντιδραστική» παρακολούθησης και να αναγνωρίσουν πότε και πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις παρακολούθησης σωστά και να βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ποιος είναι αυτό που προορίζεται για;

Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι τέλειο για σας εάν είστε ένας διαχειριστής ή επόπτης σε κάθε κλάδο και θα πρέπει να αποδείξουν την κατανόηση σας των βέλτιστων πρακτικών για την υγεία και την ασφάλεια για να συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.

Απαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την πορεία.

Τι σηματοδοτεί αυτή την πορεία πέρα;

Αυτό βέβαια μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προσόντα για την υγεία και την ασφάλεια, ανάλογα με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στόχους. Οι σπουδαστές που έχουν την πιστοποίηση IOSH Ασφαλής Διαχείριση μπορούν να λειτουργήσουν σε ρόλους όπως διευθυντής υγείας και ασφάλειας, διευθυντής υγείας, ασφάλειας και διευκολύνσεων και διευθυντής υγείας, ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Τι συμβαίνει μετά την αίτηση πληροφοριών;

Μόλις έχετε ρωτήσει μπορείτε να ενημερώνεστε από έναν από τους εξειδικευμένους καριέρα μας συμβούλους οι οποίοι θα είναι σε θέση να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποE-Careers »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
210 GBP
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη