διαχείριση της ηλικίας σε οργανισμούς μαθήματα

NIVA Education

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

διαχείριση της ηλικίας σε οργανισμούς μαθήματα

NIVA Education

Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί στις πρακτικές διαχείρισης της ηλικίας σε οργανισμούς εργασίας που περιλαμβάνει όχι μόνο τις δραστηριότητες οργανωτικό επίπεδο, όπως η ανώτερη διοίκηση, HR-πολιτική και τη γραμμή διαχείρισης πρακτικές, αλλά και επιμέρους δραστηριοτήτων επίπεδο, όπως είναι οι ομάδες peer-υποστήριξη, εργαλεία αυτοβοήθειας και εργαστούν προπόνηση ικανότητα. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες σαφείς ιδέες της τρέχουσας εμπειρική απόδειξη της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης και επιμέρους δραστηριοτήτων επίπεδο στη στήριξη πλέον και την καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή τους σε μορφή συγκεκριμένων εργαλείων για την οργάνωση της εργασίας, ως μέρος των πρακτικών διαχείρισης της ηλικίας.

Ομάδα-στόχος

  • HR-επαγγελματίες
  • διαχειριστές
  • επαγγελματίες της επαγγελματικής υγείας
  • αξιωματικοί της επαγγελματικής ασφάλειας
  • συντονιστές της ικανότητας για εργασία
  • Οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αλληλεπίδραση με τους φορείς στο επίπεδο της επιχείρησης

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισόδου διαλέξεις με εφαρμογές ομαδική εργασία, ατομική εργασία που ακολουθείται από συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

οργανωτικών πρακτικών φιλικών προς τους ηλικιωμένους - θεωρητικές έννοιες και εμπειρικά στοιχεία με πρακτικά παραδείγματα Στήριξη ικανότητα εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας ετοιμότητα κάθε εργαζομένου - θεωρητικές έννοιες και εμπειρικά στοιχεία με πρακτικά παραδείγματα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η δημογραφική αλλαγή είναι μία από τις συνεχιζόμενες μαζικές τάσεις στον κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει μείωση του ποσοστού γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής με αποτέλεσμα την αυξανόμενη γήρανση του εργατικού δυναμικού με ταυτόχρονη έλλειψη νέων εργαζομένων entry-level. Πλέον επαγγελματική σταδιοδρομία ζήτησε, αλλά συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών λείπουν αποτελεσματικά εργαλεία για τη στήριξη των εργαζομένων διαφόρων ηλικιών. Σύμφωνα με EUOSHA μόνο το 7% των μικρών επιχειρήσεων και το 19% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν επίγνωση της ηλικίας πολιτικές φιλικές, έτσι το έτος 2016-2017 έχει αφιερωθεί για Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες από EUOSHA. Βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της ηλικίας αγκαλιάζουν τις δράσεις οργανωτικό επίπεδο, όπως η ηλικία φιλικό HR-πολιτική σε συνδυασμό με την υποστήριξη ατομικό επίπεδο, όπως ΥΑΕ και των ευκαιριών δια βίου μάθησης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί περισσότερους πόρους και τεχνογνωσία των οργανωτικών φορέων, αλλά θα αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη από ό, τι πιο περιορισμένο μέτρο προσεγγίζει μόνο.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Contact school
Duration
Διάρκεια
2 Ημέρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Φινλανδία - Helsinki
Ημερομηνία Έναρξης : Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Contact school
Φινλανδία - Helsinki
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών