Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το πρόγραμμα θα παρέχει ο φοιτητής με διεπιστημονική κατάρτιση για να εργαστούν σε μια ποικιλία από επαγγελματικά περιβάλλοντα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αναπτύξει προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες των διοικητικών διαδικασιών, τη λογιστική, την επιχειρηματική έρευνα, προγράμματα επικοινωνιών, Αγγλικά, οικονομικά, μεταγραφή μηχανή, ψυχολογία των επιχειρήσεων, διαχείριση αρχείων, και το λογισμικό του υπολογιστή. Οι μαθητές θα αποκτήσουν επίσης δεξιότητες στους τομείς ειδικότητα της ιατρικής και νομικής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για μια ευρεία ποικιλία των ευκαιριών απασχόλησης. Καριέρα στο νομικό και ιατρικό τομέα, διαχείριση αρχείων, και εκτελεστικές διοικητικές θέσεις είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που είναι διαθέσιμο για τους αποφοίτους του προγράμματος του Office Administration.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου ισοδυναμίας (Απομαγνητοφώνηση και / ή δίπλωμα πρέπει να διαβιβάζονται στο College)? ή Ζευγάρι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθεί για την εισαγωγή σε ατομική βάση εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 19 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης?
  • Οι αιτούντες έχουν έξω από το σχολείο για τουλάχιστον ένα χρόνο?
  • Οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν την τυποποιημένη εργαλείο αξιολόγησης και να λάβει το αποτέλεσμα του γυμνασίου ισοδυναμίας για όλες τις υποδοκιμές?
  • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο των βαθμών για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποKeyin College »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη