ειδική στρατιωτική πορεία πιλοτικό γέφυρα (qmp)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Flight Academy ορίζοντα

Σκοπός του μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει ειδικευμένους Στρατιωτική πιλότοι για την απόκτηση άδειας GCAA CPL (H).

Ύλη του μαθήματος

 • Θεωρητική Γνώση: 300 ώρες "Προαιρετικό"
 • Πτητική εκπαίδευση: 15 ώρες
 • Διάρκεια του μαθήματος: 21 εβδομάδες

Δομή του μαθήματος

Η εξεταστέα ύλη του qmp (H) του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Αεροπορικού Δικαίου
 • συμπερ Γενικές γνώσεις περί αεροσκαφών. Ενοργάνιση
 • Μάζα & Ισορροπία
 • αεροσκάφη απόδοσης
 • Σχεδιασμός Πτήσης
 • Σωματικής απόδοσης
 • Μετεωρολογία
 • Ναυσιπλοΐα
 • ραδιοπλοήγησης
 • επιχειρησιακές διαδικασίες
 • Αρχές της πτήσης
 • Επικοινωνίες

Προϋποθέσεις Εισόδου

 • Γνωρίστε το ιατρικό πρότυπο GCAA Class One
 • Proficiency στα αγγλικά αναμένεται - Επίπεδο ICAO 3 πριν
 • που αρχίζει το Επίπεδο μαθήματος και του ICAO 4 επίμαχη άδεια
 • Μια qmp που έχει στην ενεργό ή μη ενεργό πέταγμα εντός των τελευταίων 12 μηνών
 • GCAA Class 1 Ιατρικό Πιστοποιητικό
 • Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά μαθημάτων σε στρατιωτικές / αστυνομικές εδάφους και πτητική εκπαίδευση και βραβευτεί φτερά από τις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Διαθέτουν ένα ελάχιστο των 500 συνολικές ώρες πτήσης, από τις οποίες η εμπειρία πτήσης που καταγράφηκαν κατά στρατιωτικές / αστυνομικές πτητικής εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 100 ώρες πτήσης πρέπει να είναι πιλότος σε ώρες εντολή? 20 ώρες πτήσεις πρέπει να είναι cross-country υπό τις οδηγίες? 10 ώρες πτήσεις πρέπει να είναι όργανο υπό τις οδηγίες ή για τη βαθμολογία Μέσο, 40 ώρες πτήσης του οργάνου υπό τις οδηγίες? 5 ώρες φέρουν τη νύχτα
 • Ένα πιλοτικό στρατιωτικές / αστυνομικές θα είναι επιλέξιμες για ένα πτυχίο ATPL μόνο αν έχει πάνω από 500 ώρες πτήσης στα αεροσκάφη μεταφοράς πολλαπλών πληρωμάτων
 • Ένας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας οφείλουν να πληρούν τις αεροναυτικές απαιτήσεις πείρας της άδειας για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Η εμπειρία πρέπει να πληρούν τις συγκεκριμένες ώρες που απαιτούνται κατά κατηγορία (π.χ. όργανο, το βράδυ, cross country, κλπ)
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2017

Σχετικά με τη Σχολή

Based at Al Ain International Airport and purpose built for flight training, Horizon International Flight Academy has set the benchmark for pilot training in the Middle East.

Based at Al Ain International Airport and purpose built for flight training, Horizon International Flight Academy has set the benchmark for pilot training in the Middle East. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη