μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής

Kennesaw State University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής

Kennesaw State University

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφορικής

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον τομέα της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών. Είναι το θεμέλιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις και αξιόπιστων επιχειρηματικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους μαθητές για διάφορες θέσεις όπως υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών, διαχειριστής ασφάλειας, επιχειρησιακός διευθυντής, συστήματα και διαχειριστής δικτύου, νομικός επαγγελματίας, διαχειριστής κινδύνου και επαγγελματίας πληροφόρησης. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της δημόσιας υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων πολύ ρυθμιζόμενων βιομηχανιών. Εκείνοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα προετοιμαστούν για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια, την αντίδραση των συμβάντων σε συμβιβασμούς του συστήματος, τις αμυντικές στρατηγικές, τη διαχείριση των ρυθμίσεων και τα νομικά ζητήματα

Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Τεχνολογιών είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έχουν πάρει το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής (ή ισοδύναμο με άλλα μαθήματα) για να προωθήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών.

Οι φοιτητές που αποφοιτούν με αυτό το πρόγραμμα θα έχουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε θεμελιώδεις αρχές και εφαρμογές της ασφάλειας υπολογιστών, καθώς και πρακτική εμπειρία με εργαλεία ασφαλείας που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία.

  • Πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο από το ίδρυμα ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το ίδρυμα απευθείας.
  • Συνέχιση - (μπορούν να φορτωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση)
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Ιούνιος 2019
Duration
Διάρκεια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
290 USD
Locations
Ηνωμένες Πολιτείες - Kennesaw, Georgia
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Ιούνιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Απρ. 1, 2019
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Kennesaw, Georgia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ιούνιος 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Kennesaw, Georgia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Απρ. 1, 2019
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Σεπτ. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Kennesaw, Georgia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών