Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφορικής

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον τομέα της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών. Είναι το θεμέλιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις και αξιόπιστων επιχειρηματικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους μαθητές για διάφορες θέσεις όπως υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών, διαχειριστής ασφάλειας, επιχειρησιακός διευθυντής, συστήματα και διαχειριστής δικτύου, νομικός επαγγελματίας, διαχειριστής κινδύνου και επαγγελματίας πληροφόρησης. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της δημόσιας υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων πολύ ρυθμιζόμενων βιομηχανιών. Εκείνοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα προετοιμαστούν για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια, την αντίδραση των συμβάντων σε συμβιβασμούς του συστήματος, τις αμυντικές στρατηγικές, τη διαχείριση των ρυθμίσεων και τα νομικά ζητήματα

Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Τεχνολογιών είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έχουν πάρει το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής (ή ισοδύναμο με άλλα μαθήματα) για να προωθήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών.

Οι φοιτητές που αποφοιτούν με αυτό το πρόγραμμα θα έχουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε θεμελιώδεις αρχές και εφαρμογές της ασφάλειας υπολογιστών, καθώς και πρακτική εμπειρία με εργαλεία ασφαλείας που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία.

  • Πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο από το ίδρυμα ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το ίδρυμα απευθείας.
  • Συνέχιση - (μπορούν να φορτωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση)
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε10 περισσότερα μαθήματα αποKennesaw State University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
290 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούνιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη