Αποκτήσουν μια σταθερή κατανόηση του ασφαλιστικού κλάδου με την κατανόηση των κινδύνων και τη διαχείριση της έκθεσης. Το πιστοποιητικό αυτό χτίζει τις δεξιότητες για τους επαγγελματίες που εργάζονται στην τοπική αγορά ή την ευρύτερη βιομηχανία.

Οι μαθητές οι οποίοι έχουν ένα μεταπτυχιακό πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από διαπιστευμένο φορέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Barney School of Business του για να κερδίσει ένα εξειδικευμένο πιστοποιητικό ασφάλισης συμπληρώνοντας τα ακόλουθα τέσσερα μαθήματα (12 διδακτικές ώρες).

  • Risk and Insurance
  • Ιδιοκτησίας και Ζημιών
  • Παροχές σε εργαζομένους
  • Διαχείρισης Κινδύνων
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποBarney School of Business »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Άλλη